Реєстрація та індексація журналу

Науковий журнал «Transport technologies» зареєстровано у Міністерстві юстиції України, як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво серії КВ № 24373-14213Р від 13.03.2020р.)

Журнал є у відкритому доступі, а також відображається в таких наукометричних та реферативних базах даних і онлайн ресурсах: