Вимоги для авторів

Стаття повинна відповідати тематиці наукового журналу і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше в інших наукових виданнях. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильність цитування наукових джерел і посилання на них несе автор статті.

Рукописи статей необхідно подавати у редколегію журналу в електронній формі (на CD- чи DVD-диску або надіслати на електронну пошту редакції: tt.journal@lpnu.ua). До друку приймаються статті написані англійською мовою. Для вітчизняних авторів, до статей додається варіант статті українською мовою. Обсяг статті становить 10 – 15 сторінок (включаючи таблиці, графіки, рисунки): 11 шрифт, інтервал – 1,1.

Структура статті повинна складатися з таких частин:

  1. Вступ
  2. Постановка проблеми.
  3. Актуальність дослідження.
  4. Формулювання мети та завдань статті.
  5. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
  6. Виклад основного матеріалу.
  7. Висновки та перспективи подальших досліджень.
  8. Список використаних літературних джерел.
  9. Контакти авторів

Детальні вимоги до статей наведено у прикріпленому файлі.

Видання наукових статей у журналі є безкоштовним.

AttachmentSize
Вимоги до статей247 KB