Інструкція для рецензентів

Рецензування необхідно здійснювати відповідно до таких етапів та з дотриманням зазначених вимог:

 1. Основним завданням рецензента є аналіз та оцінювання статті, щодо її актуальності, структурованості, відповідності наукового спрямування журналу. Всі статті повинні розглядатися як конфіденційний матеріал, а рецензенту забороняється напряму спілкуватися з авторами статті щодо її матеріалу.
 2. Рецензування статті здійснюється анонімно, а її автори спілкуються лише з головним редактором та/або відповідальним секретарем журналу.
 3. Рецензент стосовно матеріалу аналізованої статті комунікує з головним редактором або відповідальним секретарем журналу.
 4. Рецензент повинен бути фахівцем у галузі до якої відноситься науковий журнал та рукопис статті.
 5. Рецензент повинен бути об'єктивним та інформувати головного редактора чи відповідального секретаря стосовно виявлених недоліків у рукописі статті.
 6. Під час аналізу рукопису, рецензент оцінює:
  • зміст рукопису та його відповідність напрямкам журналу і назві статті;
  • наявність необхідних структурних елементів статті;
  • мету дослідження;
  • методики досліджень та отримані результати;
  • обговорення результатів дослідження та сформовані висновки;
  • використані літературні джерела та їх відповідність вимогам журналу.
 7. На основі проведеного аналізу рукопису, рецензент робить висновок про те, що стаття може:
  • бути опублікована без перегляду;
  • бути опублікована з незначним переглядом;
  • бути опублікована з істотним доопрацюванням;
  • не може бути опублікована у цьому журналі.

Рецензент наводить коментар, у якому обґрунтовує прийняте ним рішення. Він може висловити побажання, після якого стаття може бути прийнята до друку.

 1. Якщо стаття була надіслана автору на доопрацювання, то рецензент може вимагати після цього ознайомлення з виправленнями та оцінити їх.
 2. Рекомендації рецензента щодо прийняття чи відхилення рукопису статті повинні бути обґрунтованими й базуватися на чітко сформульованих аргументах.