Обгрунтування режиму роботи світлофорної сигналізації на перехрестях з урахуванням пріоритету громадського транспорту

https://doi.org/10.23939/tt2021.01.013
Надіслано: Лютий 23, 2021
Прийнято: Квітень 08, 2021
Автори:
1
Lviv State University of Life Safety
2
Lviv State University of Life Safety

З ростом автомобільного парку та збільшення площі міських агломерацій, наявність приватного транспорту на вулицях міст з населенням понад 500 тис. жителів, відчутно впливає на їх життєве забезпечення. Розроблені раніше генеральні плани таких населених пунктів в сучасних реаліях, є неможливими до виконання як з фінансової точки зору, так і в аспекті організації міського простору. У цих умовах задовольнити потреби користувачів приватних автомобілів неможливо, на перше місце у пріоритетах міської мобільності виходить громадський транспорт. Проблемними ділянками вулично-дорожньої мережі багатьох західноукраїнських міст є такі, які пролягають у щільній забудові. У зв’язку з цим не завжди є можливість перепланування елементів ділянок вулиць чи перехресть, тому вдосконалення організації дорожнього руху може обмежуватись лише організаційними заходами. Серед них найбільш популярним та найменш витратними є зміна режимів світлофорного регулювання на перехрестях. Враховуючи сучасні можливості, технічні засоби та наукові досягнення, пропускна здатність регульованих перехресть є досить високою. Це ж стосується і принципів надання пріоритету громадського транспорту на регульованих перехрестях. В результаті проведених досліджень визначено зміну черг перед стоп-лініями перехресть залежно від типів регулювання. Результати показали, що існуючий тип регулювання створює значні затримки в русі на другорядних вулицях. В результаті цього запропоновано використовувати адаптивне регулювання, яке передбачає коригування світлофорного циклу. З використанням засобів моделювання руху, стало можливим обирати різні режими роботи світлофорної сигналізації на перехрестях, де передбачається забезпечення пріоритету громадському транспорту, з мінімізацією негативного впливу на прилеглі елементи вулично-дорожньої мережі.

1. Black, J. (2018). Urban transport planning: Theory and practice (Vol. 4). Routledge. (in English). https://doi.org/10.4324/9781351068604

2. Haitao, H., Yang, K., Liang, H., Menendez, M., & Guler, S. I. (2019). Providing public transport priority in the perimeter of urban networks: A bimodal strategy. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Volume 107, 171-192. doi: 10.1016/j.trc.2019.08.004 (in English). https://doi.org/10.1016/j.trc.2019.08.004

3. Zubachyk, R.M. (2015). Improving methods of providing priority traffic for shuttle buses on the city's road network. Candidate’s thesis. Kyiv: NTU (in Ukrainian).

4. Scheffler, R., & Strehler, M. (2017). Optimizing traffic signal settings for public transport priority. In 17th Workshop on Algorithmic Approaches for Transportation Modelling, Optimization, and Systems (ATMOS 2017). Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum fuer Informatik. (in English).

5. Dadashzadeh, N., & Ergun, M. (2018). Spatial bus priority schemes, implementation challenges and needs: an overview and directions for future studies. Public Transport, 10(3), 545-570. (in English). https://doi.org/10.1007/s12469-018-0191-5

6. Truong, L. T., Currie, G., Wallace, M., & De Gruyter, C. (2017). Analytical approach to estimate delay reduction associated with bus priority measures. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 9(4), 91-101. (in English). https://doi.org/10.1109/MITS.2017.2743207

7. Seredynski, M., Laskaris, G., & Viti, F. (2019). Analysis of cooperative bus priority at traffic signals. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 21(5), 1929-1940. (in English). https://doi.org/10.1109/TITS.2019.2908521

8. Postranskyy, T., Boikiv, M., Afonin, M., & Rogalskyi, R. (2020). Selection of a Traffic Management Scheme at an Intersection Taking Into Consideration the Traffic Flow Composition. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(3), 103. doi: 10.15587/1729-4061.2020.195327 (in English). https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.195327

9. Yevchuk, Y., & Vilshanetska, K. (2017). Evaluation of the introduction of public transport movement priority on the regulated crossroad. Proceedings from VII International youth science forum «litteris et artibus». (pp. 279-280). Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University (in English).

10. Azlan, N. N. N., & Rohani, M. M. (2018). Overview of application of traffic simulation model. In MATEC Web of Conferences (Vol. 150, p. 03006). EDP Sciences (in English). https://doi.org/10.1051/matecconf/201815003006

11. Shaker, H., & Bigdeli Rad, H. (2018). Evaluation and Simulation of New Roundabouts Traffic Parameters by Aimsun Software. Journal of Civil Engineering and Materials Application, 2(3), 146-158 (in English).

12. Yu, M., & Fan, W. D. (2017). Calibration of microscopic traffic simulation models using metaheuristic algorithms. International Journal of Transportation Science and Technology, 6(1), 63-77 (in English). https://doi.org/10.1016/j.ijtst.2017.05.001

13. Abdelghaffar, H. M., Yang, H., & Rakha, H. A. (2017). Isolated traffic signal control using Nash bargaining optimization. Global Journal of Research In Engineering (in English).

14. Lopez, P. A., Behrisch, M., Bieker-Walz, L., Erdmann, J., Flötteröd, Y. P., Hilbrich, R., & et al. (2018). Microscopic traffic simulation using SUMO. In 2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC) (pp. 2575-2582). IEEE (in English). https://doi.org/10.1109/ITSC.2018.8569938

15. Ramadhan, S. A., Joelianto, E., & Sutarto, H. Y. (2019). Simulation of Traffic Control Using Vissim-COM Interface. Internetworking Indonesia Journal11(1), 55-61. (in English).