Том 2 · Номер 1 · 2020

У цьому номері

(14 статей)
В. І. Гавриш, Б. О. Білінський, О. С. Король, Р. Р. Шкраб, І. О. Зімоха
DOI: https://doi.org/10.23939/ujit2020.02.021
21-28