ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ СИСТЕМИ "UNIBELL" У ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

https://doi.org/10.23939/ujit2020.02.057
Надіслано: Жовтень 17, 2020
Прийнято: Жовтень 25, 2020
1
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій
2
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій
3
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій
4
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій

Проаналізовано освітнє середовище ВНЗ на предмет його відповідності умовам організації освітнього процесу за принципами відділеного навчання. Встановлено низку чинників, що можуть впливати на якість результатів навчання за означених умов. Серед отриманих чинників на прикладі освітнього середовища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності визначено один із пріоритетних, що потребував негайної реакції – розроблення інформаційно-довідкової системи "UniBell" для організації віддаленого доступу до бази даних навчального розкладу із використанням мобільних технологій. З'ясовано, що розроблення сервісу для обліку та контролю навчального розкладу, а також інших сервісів, цільовим призначенням яких є забезпечення якості освітнього процесу, задекларовано в рамках реалізації проєкту "Розумний університет". Подано означення терміна "Smart-університет" або "Розумне освітнє середовище". На прикладі створення інформаційно-довідкової системи "UniBell" та її функціональних можливостей досліджено множину зацікавлених сторін. З використанням понятійного апарату теорії множин визначено обсяги внутрішніх стейкхолдерів і їх зв'язок із Smart-середовищем. Описано функціональні можливості та особливості роботи окремо клієнтської та серверної частин інформаційно-довідкової системи "UniBell". Висвітлено особливості додаткових підсистем управління серверною частиною, що реалізовані за допомогою програмних технологій.Net, Java та мови структурованих запитів SQL. Подано архітектуру інформаційно-пошукової системи "UniBell". Описано особливості оброблення даних й адміністрування реляційної бази даних розробленої системи та графічно візуалізовано блок-схеми алгоритмів роботи клієнтської та серверної її частин, що сукупно стало основою розроблення діючого застосунку під операційну систему Android із можливістю завантаження через Google Play.

 1. Biloshchytskyi, A. O., & Biloshchytska, S. V. (2012). Vector approach to management of the project the educational environment. Management of Development of Complex Systems, 10, 125–130.
 2. Biloshchytskyi, A. O., Biloshchytska, S. V., & Bilokon, S. S. (2013). Creation of information technology for managing the educational process at universities. Management of Development of Complex Systems, 13, 136–142.
 3. Burak, N., & Rak, Yu. (2014). Model of project-information environment of rescuers training improvement in mental space of IT technologies. Bulletin of Lviv State University of Life Safety, 10, 24–32.
 4. Çağlar, M., & Akçin, O. (2016). The Application of Information Technologies in Education. Anthropologist, 23, 49–58. https://doi.org/10.1080/09720073.2016.11891923
 5. Davies, R. S., & West, R. E. (2013). Technology integration in schools. Handbook of research on educational communications and technology, 4, 841–853. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5_68
 6. Dobrescu, A. (2015). The Use of Information Technologies in Education. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 4(2), 115–128. https://doi.org/10.6007/IJAREMS/v4-i2/1783
 7. Gurevych, R. S., Koziar, M. M., Opushko, N. R., & Polishchuk, A. S. (2019). Smart technologies – a step to the future society. Modern information technologies and innovation methodologies of education in professional training: methodology, theory, experience, problems, 53, 9–13. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2019-53-9-13
 8. Hrytsiuk, Yu. I., & Biletskyi, T. P. (2019). Web Application for Marketing Analysis of the Social Network Instagram. Scientific Bulletin of UNFU, 29(6), 106–118. https://doi.org/10.15421/40290622
 9. Hrytsiuk, Yu. I., & Mukha, T. O. (2020). Methods of determination of quality of software. Scientific Bulletin of UNFU, 30(1), 158–167. https://doi.org/10.36930/40300127
 10. Kademiya, M. Yu., & Koval, M. S. (2018). Open smart-environment of training pedagogical workers in establishments of higher education. Modern information technologies and innovation methodologies of education in professional training: methodology, theory, experience, problems, 50, 279–282. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2018-50-279-2
 11. Khyzhniak, V., Shevchenko, O., & Dmytriiev A. (2019). Structure of information and communication education environments for public administration professionals. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, 3(61), 129–134. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.61.16
 12. Koval, M. S., & Kusii, M. I. (2012). Introduction of innovative technologies into the educational process Lviv State University of Life Safety. Modern information technologies and innovation methodologies of education in professional training: methodology, theory, experience, problems, 29, 387–392.
 13. Koziar, M. M. (2020). Computerization of the education of future civil protection in specialists the conditions of the post-industrial society. Innovative pedagogy, 20(1), 135–139. https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2020-20-1-28
 14. Malets, I., Popovych, V., Prydatko, O., & Dominik, A. (2018). Interactive Computer Simulators in Rescuer Training and Research of their Optimal Use Indicator. IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP'2018), 2, 558–562. https://doi.org/10.1109/DSMP.2018.8478486
 15. Näykki, P., Laru, J., Vuopala, E.i, Siklander, P., & Järvelä, S. (2019). Affective Learning in Digital Education – Case Studies of Social Networking Systems, Games for Learning and Digital Fabrication. Frontiers in Education, 4. https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00128
 16. Pashkov, V. V. (2014). Virtualization of Education: Priorities and Risks. Gileia: scientific bulletin, 86, 288–291.
 17. Polotai, O. I. (2016). Methodological approaches development management program virtualization high school. Bulletin of Lviv State University of Life Safety, 14, 53–60.
 18. Prydatko, O., & Pasnak, I. (2017). Investigation of the processes of the information technologies integration into the training of specialists at mine rescue departments. Scientific Bulletin of National mining university, 157, 108–113.
 19. Prydatko, O., Prydatko, V., Borzov, Yu., & Dzen V. (2018). Integration of the new method of mobile education in educational projects of programmer training. Bulletin of Lviv State University of Life Safety, 18, 71–80. https://doi.org/0.32447/20784643.18.2018.07
 20. Raja, R., & Nagasubramani, P. (2018). Impact of modern technology in education. Journal of Applied and Advanced Research, 3(1), 33–35. https://doi.org/10.21839/jaar.2018.v3iS1.165
 21. Tunytsya, Yu. Yu., Lysko, L. R., Zahvoyska, L. D., & Soloviy, I. P. (2019). Sustainable university: the model of systemic integration of sustainability priciples in all spheres of activity. Scientific Bulletin of UNFU, 29(10), 54–60. https://doi.org/10.36930/40291010
 22. Tunytsya, Yu., Adamovskyy, M. G., Borys, M. M., & Krynytskyy, G. T. (2019). Ukrainian National Forestry University – the leader of national education and science in achieving sustainable development goals. Scientific Bulletin of UNFU, 29(10), 09–17. https://doi.org/10.36930/40291001
 23. Yakovyna, V. S., & Uhrynovskyi, B. V. (2020). Software aging in the context of reliability: a review of the issue. Scientific Bulletin of UNFU, 30(2), 107–112. https://doi.org/10.36930/40300219