Україна

Соціологічна інформація як складова телевізійних новин (за матеріалами загальноукраїнського телеканалу «1+1»)

Розглянуто висвітлення результатів соціологічних досліджень у програмах новин «ТСН» на телевізійному каналі «1+1» у 2019 р. Оскільки ТБ залишається одним із основних джерел інформації про події в Україні та у світі для переважної більшості українців, воно істотно впливає на формування громадської думки щодо суспільно важливих подій. Тому необхідно, щоб засоби масової інформації дотримувались вимог до оприлюднення соціологічних відомостей. Неупереджена і достовірна соціологічна інформація допомагає аудиторії належно інтерпретувати результати опитувань.

Особливості залучення соціальних мереж у діяльність органів державної влади (на прикладі США та України)

Проаналізовано використання соціальних мереж органами державної влади у США та Україні у їх практичній діяльності. Зіставлено присутність урядових структур США та України у соціальних мережах та кількість їх підписників. Стверджується, що соціальні мережі стали інноваційним інструментом цифрової політики та змінили форму сприйняття політичних процесів. Доводиться актуальність дослідження використання державними органами платформ соціальних мереж, як складової політичної діяльності у світлі трансформації традиційної політичної діяльності під впливом інформаційно-комунікаційних технологій.

ОБРАЗ УКРАЇНИ У ПУБЛІКАЦІЯХ США 1920–1930-х рр.

У пропонованій статті охарактеризовано образ України в англомовних публікаціях Америки (США)1920−1930-х рр. Взято до уваги книги (нон-фікшн), опубліковані стараннями української діаспори,

Трудові мігранти як суб'єкти громадянської дипломатії України (на прикладі українсько-італійських відносин)

Проаналізовано проблему виокремлення трудових мігрантів як суб’єктів громадської дипломатії України та їх ролі у становленні іміджу країни та розвитку ефективних та взаємовигідних зовнішньополітичних відносин України та Італії. Наголошено на громадській активності трудових мігрантів з України у ході захисту їх прав та свобод у Італії, а також просуванні іміджу України, протидії інформаційній пропаганді проти нашої держави.

Державна політика України та республіки Польщі щодо захисту прав національних меншин: порівняльний аналіз

У статті здійснено порівняльний аналіз державної політики України та Польщі щодо захисту прав національних меншин. Автори розкривають суть та виділяють ознаки національних меншин, аналізують ситуацію щодо національних меншин, яка існує в Україні та Польщі.

Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі«російської» міграції часу імперських Росії та СРСР

Досліджено  історичні  аспекти  міграційних  процесів  в  Україну,  зокрема
особливості  соціального  й  політико-правового  статусу  мігрантів  на  прикладі
«російської» міграції  періоду  імперських  Росії  та  СРР.  Доведено,  що  росіяни  в  Україні
як  етнос  склався  в  результаті  міграційних  процесів.  Простежено  тенденції  зростання
чисельності,  напрями  розселення,  а  також  особливості  соціально-правового  статусу
українських  росіян.  З’ясовано  місце  російського  населення  в  етнічній  структурі

Пріоритетні напрями діяльності української меншини у Вармінсько-Мазурському воєводстві Республіки Польщі

Проаналізовано особливості, виклики та пріоритетні напрями функціонування української громади у Вармінсько-Мазурському воєводстві, а також досліджено ґенезу діяльності української національної меншини у цьому регіоні з повоєнних часів і до сьогодні. Стверджується про затребуваність вивчення проблематики функціонування української національної меншини у Польщі у регіональному вимірі, коли аналізується діяльність українських громад в різних воєводствах. Таке дослідження актуалізується з погляду виявлення факторів, що визначають розвиток усесторонньої співпраці України і Польщі.

Вишкіл капеланів дивізії військ СС “Галичина” в Зеннгаймі та їх служба у дивізії (1943–1945 рр.)

Досліджено передісторію та мотиви започаткування капеланської служби в 14-й добровольчій дивізії військ СС “Галичина” в роки Другої світової війни та проаналізував військову підготовку капеланського корпусу дивізії. Висвітлено статус українських капеланів у військах СС та визначено їх кількість. Крім цього, окрему увагу приділено аналізу результатів діяльності капеланів та їх ролі у дивізії.

СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ ГРОМАДЯНСЬКО-ПРОФЕСІЙНИХ НОВИХ МЕДІЙ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННОГО ЗРАЗКА ПОЛЬСЬКОГО ЧАСОПИСУ «НОВА ПОЛЬЩА» ТА ВЕБ-ПРОЕКТУ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ» – «УКРАЇНА INCOGNITA»)

Кожен із нас, хто користується будь-яким із типів ґаджетів, носить у своїй кишені цілу інформаційну матрицю, долучитись до якої може через дотик до дисплею. Мережа спонукає нас до можливості тримати весь світ на кінчиках власних пальців. Водночас присутність ґаджета у кишені дозволяє нам фіксувати ті події, які видаються важливими, а потім розміщувати на відповідних веб-ресурсах. Тобто, окрім можливості володіти інформацією, мережа дозволяє нам бути новітніми творцями контенту.

Розвиток і становлення технічної освіти у Європі

Розглянуто хронологію становлення та розвитку технічної освіти в Європі. Подано хронологію створення вищих технічних закладів освіти в Україні.