прогнозування

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ТЕНДЕНЦІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ ЯКІСНОГО ПРОГНОЗУ ГЛОБАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Розглянуто задачу дослідження стану розвитку кібербезпеки та складових елементів глобального індексу кібербезпеки в Україні. Об’єктом дослідження є методи прогнозування досліджуваного показника глобального індексу кібербезпеки в Україні на основі методів екстраполяції тенденції по одному динамічному ряду. Мета роботи – застосування методів прогнозування для побудова якісного прогнозу глобального індексу кібербезпеки в Україні.

Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів

У статті розкрито поняття та зміст інформаційного забезпечення оперативно-
розшукового прогнозування. Визначено особливості інформаційного забезпечення
оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних
засобів. Окреслено основні чинники, які впливають на процес оперативно-розшукового
прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при управлінні неприбутковими проектами

Описано створену інтелектуальну систему, метою якої є визначати ймовірність успішності неприбуткових проектів, що зазвичай організовуються неприбутковими та неурядовими організаціями. Науково обґрунтованим є використання теорії ймовірності
та методу ядрового згладжування при визначенні ймовірностей з оперуванням малими обсягами наявних даних.

Архітектура інформаційної системи інтеграції та формування контенту про криптовалюти на основі аналізу діяльності бірж

Досліджені процеси аналізу, інтеграції та формування контенту з врахуванням криптовалютних потреб користувача. Використовуючи розроблену формальну модель та проведений критичний аналіз методів і технологій прогнозу курсу криптовалюти, побудовано загальну архітектуру системи опрацювання контенту з різних криптовалютних бірж. Досліджено методи, моделі та інструменти для удосконалення ефективнішої підтримки розроблення структурних елементів моделі системи підтримки прийняття рішень з керування контентом згідно з потребами користувача.

Програмний комплекс для прогнозування основних характеристик надійності симетричних ієрархічних систем за допомогою штучних нейронних мереж

Запропоновано програмний модуль для розрахунку основних характеристик надійності симетричних ієрархічних розгалужених систем зі старіючими вихідними елементами з галуженням до 1-го рівня. Здійснено прогнозування характеристик надійності за допомогою неітераційної штучної нейронної мережі радіального типу. Розраховано середньоквадратичну приведену до діапазону значень похибку навчання і прогнозу, а також оцінено час навчання та прогнозування ШНМ.

Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів

Розкрито поняття та зміст інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування. Визначено особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшу¬кового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. Окреслено основні чинники, які впливають на процес оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.

Застосування кластерного аналізу для опрацювання даних земельного кадастру

Procedures of data mining based on prediction of time series for land cadastre data are described in this article. Principles required for the development of the method of forecasting using time serious are examined. Mathematical model is developed. The task of predicting land resources use in Striyskyi Park in Lviv is technically realized.