Mykhajlo Ginzburg

The Institute for Gas Transportation, Kharkiv

Михайло Давидович Гінзбург народився 3 листопада 1952 р. у м. Харкові. Закінчивши 1969 року фізико-математичну школу, вступив на фізичний факультет Харківського державного університету (тепер – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), який закінчив 1974 року з відзнакою за спеціальністю «фізика», здобувши кваліфікацію «фізик».

Без відриву від виробництва 1980 року закінчив аспірантуру при Харківському НДІ метрології з поданням дисертації «Застосування квантовостатистичних методів для розрахунків проміння низькотемпературної плазми» на захист. Цю дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.08 «Фізика та хімія плазми» захистив 5.01.1983 у спеціалізованій вченій раді Інституту високих температур АН СРСР (м. Москва).

З 1982 року працює в нафтогазового комплексі, де до 1994 року очолював підрозділ створювання систем автоматизованого проектування комплексу технічних засобів АСКТП «Сапфір» для проектних інститутів галузі. За розроблення цих систем М. Гінзбурга нагороджено срібною медаллю ВДНГ (постанова головного комітету ВДНГ СРСР № 541-и від 22.07.1988), а 07.04.1994 він здобув науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальностями 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» і 05.13.12 «Системи автоматизованого проектування в промисловості», захистивши дисертацію на тему «Розробка методів синтезу комплексу технічних засобів систем автоматизації неперервних технологічних процесів (на прикладі магістрального транспорту газу)» у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківській політехнічний інститут».

З 1988 року за сумісництвом викладає у вищих навчальних закладах. 1991 року йому присвоєно вчене звання доцента, а 1994 року – професора кафедри інформатики та обчислювальної техніки.

З 1995 року підрозділу на чолі з М. Гінзбургом поставлено завдання сформувати єдину та однозначно зрозумілу для фахівців нафтогазового комплексу автентичну українську термінологію. Розроблено серію з 19 тримовних російсько-українсько-англійських тлумачних словників, з яких 12 було надруковано. З 2000 року очолив розробляння термінологічних стандартів для нафтогазового комплексу, з яких протягом 2004–2008 років затверджено 6. Входить до складу Науково-технічної комісії (НТК) з питань термінології при Держстандарті України.

Голова ПК 3 «Термінологія» ТК 133 «Газ природний» та ПК 8 «Нафтогазова та суміжні технології» ТК 19 «Науково-технічна термінологія».

Керує проведенням і особисто проводить термінологічну експертизу проектів нормативних документів перед їх затвердженням та навчально-методичної літератури перед грифуванням.

Заступник Голови термінологічної комісії Української нафтогазової академії.

Має (станом на 01.01.2010) 464 публікації, з них 434 наукового, 14 навчально-методичного характеру та 16 свідоцтв на комп’ютерні програми й бази даних. Зокрема12 монографії, 1 довідник, 7 навчальних посібників з грифом Міністерства Освіти України.

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House