Herald № 842, 2016

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – № 842. – 182 с.

ISSN 0321-0499

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих та гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 20 засідання від 23.02.2016 р.)

  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями автори відповідають персонально

In this Number

(36 papers)
Volodymyr Zubchenko, Yuliya Mishura
pp. 59 - 64
Zoryana Kunch, Lіlіya Kharchuk
pp. 77 - 81
Sofia Bulyk-Verkhola
pp. 111 - 114
Hanna Syvokin, Yanina Maryanko, Tatyana Kartel, Olena Zaitseva
pp. 157 - 160
Oksana Chuyeshkova
pp. 161 - 164
Oliana Michalik, Mariia Kovalenko, Lesia Salpeten, Ihor Chaban, Lesia Cucurusa
pp. 171 - 172

Редактор Микола Зубков

Комп’ютерне опрацювання Роман Мисак

Художник-дизайнер Анна Христонько

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000