Number 777, 2013

In this Number

(22 papers)
Berko A., Vysotska V., Chyrun L.
pp. 31 – 38
Gajda A., Krawiec P.
pp. 100 – 104
Halushko O., Farmaga I., Shmigelskyi P.
pp. 51 – 56
Karkulovskyi B., Karkulovskyy V., Kernytskyy A., Pukshyn O.
pp. 79 – 82
Mazur V., Strilka O.
pp. 113 – 117
Piontko N., Karpinski M.
pp. 118 – 122
Stekh Y., Artsibasov V.
pp. 74 – 78
Кolesnyk К., Ziaei M., Neumann K.-H., Kretovych N.
pp. 109 – 112

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора д.т.н., професор Теслюк Василь Миколайович

Відповідальний секретар к.т.н., асистент Кривий Ростислав Зіновійович

Члени редколегії

професор, д-р техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

асистент, канд. техн. наук Кривий Р.З.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Жежнич П.І.

професор, д-р. фіз.-мат. наук Кособуцький П.С.

професор, д-р техн. наук Русин Б.П.

професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

професор, д-р техн. наук Теслюк В.М.

професор, д-р техн. наук Тимощук П.В.

доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.

доцент, канд. техн. наук Матвійків О.М.

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.