Volume 2, Number 1

In this Number

(27 papers)
Ruslana Guminilovych, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn, V. E. Stadnik, Martyn Sozanskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.001
1-9
Lilianna Oliynyk, Nataliya Bernatska, Zoryana Komarenska, Oksana Makota, Yurii Hrynchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.015
15-21
N. V. Polish, N. Marintsova, L. R. Zhurakhivska, V. P. Novikov, Mykhailo V. Vovk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.069
69-75
Nataliya Stadnytska, I. V. Diakon, I. I. Hubytska, A. O. Mylyanych, V. P. Novikov
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.076
76-82
T. M. Taras, Y. I. Dejchakivsky, Vasyl Shupeniuk, О. П. Сабадах, L. D. Bolibrukh
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.092
92-96
S.V. Vdovenko, A. V. Vdovenko, Oleg Grynyshyn, V.V. Kurlishchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.102
102-109
O. M. Shevchuk, Natalya Bukartyk, Zorіana Nadashkevych, Viktor Tokarev
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.153
153-158
A. O. Kostyk, О. H. Budishevska, Volodymyr Vostres, Zorіana Nadashkevych, S. Voronov
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.159
159-165