THE PROBLEM OF CASTLE RUINS CONSERVATION WITHIN THE RESTORATION ACTIVITIES FORMATION

2020;
: 62-75
1
Lviv Polytechnic National University

The article reveals the history of the restoration activity formation on the example of the
castle ruins restoration in Ukraine and Europe during the 19th-20th centuries.
Castles have been constantly transforming since their foundation. Each subsequent
owner of the castle strengthened it, restored it after its destruction, made changes to the building
architecture. And in the 19th century, an understanding of the value of such architectural objects
was developed, and various methods for their preservation began to be proposed. Stylistic
restorations are considered on the example of Trakai Island Castle (Lithuania) and Pierrefonds
castle (France). Archaeological restorations aimed at conserving objects reflect the Upper Castle
in Vilnius (Lithuania) and Heidelberg Castle (Germany). Scientifically based, the restoration is
presented at facilities in Olesko Castle (Ukraine) and in Warsaw, Inovlodz (Poland). Woodstock
Palace (England) is an example of the architectural monument destruction, and Tatar Tower of
Ostroh Castle (Ukraine) is a symbol of a good future which is revealed in front of the castles in
a state of long ruin. Positions on the restoration of architectural monuments have been analyzed
by a number of scientists such as Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Alois Riegl, Camillo Boito,
Yan Zakhvatovich.
It was the restoration of the castle ruins that sparked a discourse on how to preserve
architectural monuments. After all, a castle is one of the most complex types of structures,
including its structure, location, and function. Since the beginning of their founding, castles have
been the subject to constant interference with their material structure, which in the 19th century
became more important than their utilitarian purpose. The conservation method comes out on
top, but it is often paired with fragmentary restoration. In any case, the object must function and
be visited, regardless of whether it is compositionally complete or fragmentarily preserved,
because the interest in it ensures its further existence.

Bevz M.V., 2004. Metodolohichni osnovy zberezhennya ta reheneratsiyi zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist (na prykladi Zakhidnoyi Ukrayiny). Dys. dokt. arkh. nauk. Kharkivsʹkyy derzhavnyy tekhnichnyy budivnytstva ta arkhitektury.
Bevz M.V., 2018. Restavratsiya pam'yatok arkhitektury na Lʹvivshchyni u KHKH st. na tli rozvytku restavratsiynykh pohlyadiv u Halychyni. Materialy konferentsiyi / Materials. s. 22-29.
Bobrov Y.U., 2004. Teoriya restavratsii pamyatnikov iskusstva: zakonomernosti i protivorechiya. Dis. dok. arkh.
Violle-le-Dyuk E., 1937. Besedy ob arkhitekture. Pereklad z movy A.A. Sapozhnikova. Moskva: Izdatel'stvo vsesoyuznoy akademii arkhitektury.
Havryliv K.M., 2020. Revitalizatsiya zamkovykh ruyin: yevropeysʹkyy dosvid. Current issue in research, conservation and restoration of historic fortification, 12. Chelm - Lviv. s. 73-85.
Derzhavnyy istoryko-kulʹturnyy zapovidnyk mista Ostroha, 2017. Tatarsʹka vezha. [online] Available at: <https://ostrohcastle.com.ua/tatarska-vezha/> [Date of reference: 1 February 2021].
Lesyk O., 2013. Pryntsypy restavratsiyi pam'yatok arkhitektury. Tradytsiyi i novatorstvo.Ukrayinsʹka akademiya mystetstva, 21. s. 97-103.
Plamenytsʹka O. A., 1999. Yan Zakhvatovych. Slava i nedolya maystra. Pam'yatky Ukrayiny. Istoriya ta kulʹtura, 1. s. 122-131.
Pod'yapol'skiy S.S., Bessonov G.B., Belyayev L.A., Korkin V.D., Postnikova T.M.,
Tabunshchikov Y.A., 2000. Restavratsiya pamyatnikov arkhitektury. Moskva: Stroyizdat.
Prybyeha L., 2015. Arkhitekturna spadshchyna Ukrayiny. Pam'yatkookhoronnyy aspekt. Kyyiv: Instytut kulʹturolohiyi NAM Ukrayiny.
Rigl' A., 2018. Sovremennyy kul't pamyatnikov: yego sushchnost' i vozniknoveniye. Moskva: TSEM, V-A-C press.
Rivne 1, 2018. Rivnenshchyna mistychna: druhe zhyttya Tatarsʹkoyi vezhi. [online] Available at: <https://rivne1.tv/news/95940> [Date of reference: 1 February 2021].
Trehubova T., 1994. Vidtvorennya vtrachenykh pam'yatok. Istorychnyy ta pravovyy aspekt. Pam'yatky Ukrayiny. Istoriya ta kulʹtura, 3. s. 135-136.
Andrij, 2018. Muzey-zapovidnyk Olesʹkyy zamok (s.m.t. Olesʹko, Lʹvivsʹka obl.): karta, foto, opys (Zamok Danylovychiv). [online] Available at: <https://drymba.com/uk/1033515-oleskyy-zamokolesko> [Date of reference: 1 February 2021].
Arzamas, 2020. Kak ostavlyat' staroye starym. [online] Available at: <https://arzamas.academy/materials/487> [Date of reference: 1 February 2021].
Bednarek J., 2013. Inowlodz. Ruina zamku Krolewskiego. [online] Available at: <https://www.zamkipolskie.com/inowlodz/inowlodz.html> [Date of reference: 2 February 2021].
Galerie Michel Cabotse, 2009. Chateau de Pierrefonds, ruines avant restauration. [online] Available at: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.michelca... [Date of reference: 26 January 2021].
Gruszecki A., 1984. Wspomnienie o profesorze Zachwatowiczu - konserwatorze zabytków. Ochrona zabytków, 2. - s. 86.
Jokilehto J., 1986. A History of Architectural Conservation. The University of York, England.
Latosinska J., Wlodarczyk B., 2015. Badania nad turystyczno-kulturalnym wykorzystaniem zamku w Inowłodzu w pierwszym roku po rekonstrukcji. Warsztaty z Geografii Turyzmu. s. 75-99.
https://doi.org/10.18778/7969-831-8.07
Lübke W., 1861. Das Restaurationsfieber.
M_A_D_M_A_X, 2016. Nasledye. Olesko. Monastyrʹ kaputsynov + zamok/Spadshchyna. Olesʹko. Monastyr kaputsyniv + zamok. Part 1. [online] Available at: <https://m-a-d-m-ax.livejournal.com/363204.html> [Date of reference: 1 February 2021].
Mottl D., 2008. Trakai Island Castle. [online] Available at: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trakai_Island_Castle.jpg> [Date of reference: 2 February 2021].
Orda N., 1883. Trakai Island Castle in 19c. [online] Available at: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trakai_Island_Castle_in_19c.jpg> [Date of reference: 2 February 2021].
Pipe S., 2007. Woodstock's lost royal palace. [online] Available at: <http://www.bbc.co.uk/oxford/content/articles/2007/10/17/glyme_feature.sh... [Date of reference: 1 February 2021].
Polska-org, 2018. Zamek Królewski w Warszawie w 1947 roku. [online] Available at: <https://polska-org.pl/7144465,foto.html?idEntity=7118296> [Date of reference: 20 January 2021].
Polskie zamki, 2007. Zamek w Inowlodzu. [online] Available at: <http://www.zamki.pl/?idzamku=inowlodz&msg=0> [Date of reference: 2 February 2021].
Povilaityte E., 2016. The Conservation History, Problems and the Rehabilitatiom of Lithuanian Medival Castles. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 225. s. 85-95.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.011
Riaubiene E., 2012. Use of Architectural Heritage: Challenhes of Preservation and Adaptation. Architecture and Urban Planning, 6. s. 25-30.
https://doi.org/10.7250/aup.2012.004
Rostad B., 2013. Upper Castle in Vilnius. [online] Available at: <https://www.flickr.com/photos/brostad/9651317009/> [Date of reference: 2 February 2021].
Ruskin J., 1849. The semen Lamps of architektura. London.
https://doi.org/10.2307/20646641
The Yorck Project, 2002. Heidelberg Castle. [online] Available at: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Philipp_Fohr_001.jpg> [Date of reference: 1 February 2021].
Tygodnik Ilustrowany, 1861. Vilnius Upper Castle, Lithuania. [online] Available at: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_Vilnius_Upper_Castle_wit... [Date of reference: 2 February 2021].
Warsawtour, 2020. Zamek Królewski w Warszawie. [online] Available at: <https://warsawtour.pl/zamek-krolewski-w-warszawie-3/> [Date of reference: 20 January 2021].
Wolf R., 2005. Heidelberger Schloß, Gesamtansicht von NNW. [online] Available at: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heidelberg-Schlo%C3%9F.JPG> [Date of reference: 2 February 2021].
Zachwatowicz Jan., 1946. Program і zasady konserwacji zabytków. Biułetyn Historii Sztuki I Kultury, 1-2.