ARCHITECTS OF THE MEDZHYBIZH CASTLE IN THE LAST HALF OF THE 16th CENTURY JAN BĄK AND KRZYSZTOF BODZAN. ARCHIVES vs MYTHES

2023;
: 140-147
Authors:
1
State Historical and Cultural Reserve Mezhybizh, Medzhybizh town

This article informs for the first time that in the second half of the 16th century, a citizen of the city of Ternopil, Jan Bąk (“Jan Bonk” in English transcription), was employed by Mikołaj Sieniawski as the architect of Medzhybizh Castle (now in Khmelnytskyi region, Ukraine). The notice of this fact was found by the author in the first volume of the manuscript “Płac prawnych prac” (“A place for legal searches” – from Polish). This manuscript was written by Shymon Jerzy Cerenowicz in 1753-1755 as a result of his research in the archives of the Polish-Lithuanian Commonwealth, at the request of Prince August Aleksander Czartoryski.

The “Płac prawnych prac” manuscript contains a lot of important information about events in the Podole Voivodeship in the 15th-18th centuries. One of the new facts is the following text (author's translation from Polish):

“The Legislator of Medzhybizh, Mikołaj Sieniawski the Great, when he was alive, signed a contract with Jan Bąk, a Ternopil citizen and architect. This contract obliged to finish the construction of walls, build a bastion, etc. in Medzhybizh Castle. While the construction of the castle continued, Mikołaj Sieniawski died in Lublin during the Sejm. Therefore, this architect urgently registered the contract in the Сity court of Terebovlya, in 1569 on the eighth day after the Solemnity of the Most Holy Body of the Lord”.

From this text, we learn for the first time about the previously unknown name of the architect Jan Bąk and about some of his works in Medzhybizh Castle.

The author of the article notes that Christophus Bozzano “incola Russiae” also known as Krzysztof Bodzan was probably the next architect in Medzhybizh castle (according to V. Aleksandrovich). However, the widespread statements about Hiob (Job) Bretfus, Ambrogio Guagnini, Peter from Rome as the architects of the Medzhybizh Castle are not proven and are false.

Aleksandrovyč, V., 2001. Architektura i urbanistyka. Ìstorìâ ukraïnsʹkoï kulʹturi. Kyïv: Naukova dumka. T. 2 Ukraïnsʹka kulʹtura XIII – peršoï polovyny XVII stolìtʹ. [in Ukrainian]

Âkymenko, N., 2003. Zamek w Międzybożu w obwodzie Chmielnickim. Kraêznavstvo v Ukraïnì: sučasnyj stan ì perspektyvy. S.166-168. [in Polish]

Białkowski, L., 1920. Podole w XVI wieku. Rysy społeczne i gospodarcze. Warszawa: Druk P. Piotrowskiego. [in Polish]

Bolʹšaâ rossijskaâ ènciklopediâ. Èlektronnaâ versiâ, 2021. Międzybóż. [online] Available at: <https://bigenc.ru/domestic_history/text/5758304> [Accessed: 12.02.2023]. . [in Russian]

Cerenowicz, Sz. J., 1753-1755. Plac prawnych prac Międzyboż w Podolu, Granów w Ukrainie, dobra jo. xięstwa ichmciów Czartoryskich wojewodów, generałów ziem ruskich y podolskich małżonków dziedziczne przez Szymona Jerzego Cerenowicza [...] delineowany roku pańskiego 1753-1755. Tom 1. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, Oddział Rękopisów. Zespół 5, Inwentarz 1, Jednostka 3268/I. [in Polish]

Dâčok, O., 2004. Kronikarz Aleksander Guagnin. Ukraïnsʹkyj arheografìčnyj ŝorìčnyk. 11/12 (8/9), S.299–321. . [inUkrainian]

Kolâda, Ì. i Ìvasìkìv V., 2006. Metody studiowania tematu: „Miasta ukraińskie a rozwój sztuki w XVI wieku”. (Historia Ukrainy. 8 klasa). Ìstorìâ v školì. 4, S.10–15. . [in Ukrainian]

Kołodziejczyk, D., 1994. Podole pod panowaniem tureckim: Ejalet Kamieniecki 1672-1699. Warszawa: Oficyna wydawnicza POLCZEK Polskiego Czerwonego Krzyża. [in Polish]

Krykun, М., 2011. Szymon Jerzy Cerenowicz i jego księga Płac prawnych pracPodìlʹsʹke voêvodstvo u XV-XVIII st.: Stattì ì materìaly. Lʹvìv: NTŠ, S.449-488. [in Polish]

Lopušynsʹka, Ê., 1996. Twierdza w Międzybożu. Pam'âtky Ukraïny, 3–4, S.42–47. [in Polish]

Łoziński, W., 1898. Sztuka Lwowska w XVI i XVII wieku : Architektura i rzeźba. Lwów: Księgarnia H. Altenberga. [in Polish]

Mycyk, Û., 2007. Kronika Sarmacji Europejskiej. Kyïv: Vydavnyčyj dìm “Kyêvo-Mogylânsʹka akademìâ”. [in Ukrainian]

Nestorow, R., 2009. Jan Baptysta Dessieur Architekt, inżynier czy plenipotent Adama Mikołaja Sieniawskiego? Biuletyn Historii Sztuki, 3, S.319-360. https://doi.org/10.11588/diglit.35030.30 [in Polish]

Rutynsʹkyj, M., 2007. Turystyka zamkowa na Ukrainie. Kyïv: Centr učbovoï lìteratury. [in Ukrainian]

Sąd Grodzki, Trembowla, ziemia Galicyjska, województwo Ruskie, 1533-1784. Księga wpisów umów, dekretów i sprawozdań 1570-1573. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Zespół 17, Inwentarz 1, Jednostka 93. [in Polish]

Stolicki, J., 1996. Znaczenie Międzyboża w stosunkach polsko-tureckich w latach 1672-1699. Medžibìž 850 rokìv ìstorìï: Materìaly naukovo-praktyčnoï konferencìï 17 serpnâ 1996 r. S.42-44. [in Polish]

Świecki, T., 1816.  Opis starożytney Polski, T. 2.Warszawa: Druk Zawadzkiego i Węckiego. [in Polish]

Tyhyj, B., 2016. Z nowych badań etapów budowy zamku w Brzeżanach i jego dekoracji artystycznej  Naukovij vìsnik “Mežibìž”, 1. [in Polish]

Wiszniewski M., 1845. Historya literatury Polskiej, Т.7. Kraków. [in Polish]

Zapadenko, I., 2020. Architectural symbols in the attics of the Sieniawski palace in the context of the Renaissance and the Reformation and its application to the problem of dating some objects of Medzhybizh castle. Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications, 12, S.110-138. 

Zapadenko, I. and Leskiv, I., 2022. About the «turkish fortifications» of Medzhybizh 1672-1699 in the context of the documentary chronology of the Ottoman claims for Podillya. Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications, 17, S.53-62. https://doi.org/10.23939/fortifications2022.17.053