Volume 95, 2022

In this Number

(13 papers)
Kornyliy Tretyak, Olexandr Zayats, Volodymyr Hlotov, Mykhailo Navodych, Ivan Brusak
DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2022.95.013
13-21
Ivan Kalynych, Mariya Nychvyd, Ivan Prodanets, Natalia Kablak, Yaroslav Vash
DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2022.95.077
77-93