Volume 80, no.2, 2019

In this Number

(10 papers)
Svyatoslav Yatsyshyn, Ihor-Mikhailo Midyk, Olha Lysa
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.02.012
pp. 12-15
Bohdan Stadnyk, Svyatoslav Yatsyshyn, Yaroslav Lutsyk, Tetiana Bubela, Thomas Fröhlich
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.02.030
pp. 30-40
Vasyl Fedynets, Yaroslav Yusyk, Ihor Vasylkivskyi, Nazarii Huk
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.02.041
pp. 41-48