Volume 10, Number 2, 2016

In this Number

(19 papers)
Bogdana Bashta, Volodymyr Donchak, Marta Plonska-Brzezinskа, Olena Astakhova and Michael Bratychak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.125
pp. 125 – 134
Valentina Chernova, Angela Shurshina, Elena Kulish and Gennady Zaikov
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.135
pp. 135 – 139
Ostap Ivashkiv, Pavel Kubica, Igor Poluyuzhin, Jacek Namiesnik, Olena Shyshchak and Michael Bratychak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.141
pp. 141 – 149
Olga Staroverova, Svetlana Karpova, Alexey Iordanskii, Anatoliy Olkhov, Anatoliy Khvatov, Alexandru Mihai Grumezescu, Natalia Kildeeva, Marina Artsis and Gennady Zaikov
pp. 150 – 158
Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Volodymyr Donchak, Olga Budishevska, Olena Kudina, Olena Khomenko, Khrystyna Harhay, Volodymyr Samaryk and Stanislav Voronov
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.159
pp. 159 – 172
Volodymyr Skorokhoda, Nataliya Semenyuk, Iryna Dziaman and Oleg Suberlyak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.187
pp. 187 – 192
Oleksandra Voronych, Sergiy Kurta, Volodymyr Starchevskyy and Sofiya Fedorchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.219
pp. 219 – 226
Oleg Budnik, Anatoliy Budnik, Valentin Sviderskiy, Kristina Berladir and Pavel Rudenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.241
pp. 241 – 246
Myroslav Malovanyy, Volodymyr Nikiforov, Olena Kharlamova and Olexander Synelnikov
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.251
pp. 251 – 254