Volume 10, Number 2, 2016

In this Number

(19 papers)

Bogdana Bashta, Volodymyr Donchak, Marta Plonska-Brzezinskа, Olena Astakhova and Michael Bratychak

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.125
pp. 125 – 134

Valentina Chernova, Angela Shurshina, Elena Kulish and Gennady Zaikov

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.135
pp. 135 – 139

Ostap Ivashkiv, Pavel Kubica, Igor Poluyuzhin, Jacek Namiesnik, Olena Shyshchak and Michael Bratychak

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.141
pp. 141 – 149

Olga Staroverova, Svetlana Karpova, Alexey Iordanskii, Anatoliy Olkhov, Anatoliy Khvatov, Alexandru Mihai Grumezescu, Natalia Kildeeva, Marina Artsis and Gennady Zaikov

pp. 150 – 158

Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Volodymyr Donchak, Olga Budishevska, Olena Kudina, Olena Khomenko, Khrystyna Harhay, Volodymyr Samaryk and Stanislav Voronov

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.159
pp. 159 – 172

Volodymyr Skorokhoda, Nataliya Semenyuk, Iryna Dziaman and Oleg Suberlyak

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.187
pp. 187 – 192

Oleksandra Voronych, Sergiy Kurta, Volodymyr Starchevskyy and Sofiya Fedorchenko

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.219
pp. 219 – 226

Oleg Budnik, Anatoliy Budnik, Valentin Sviderskiy, Kristina Berladir and Pavel Rudenko

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.241
pp. 241 – 246

Myroslav Malovanyy, Volodymyr Nikiforov, Olena Kharlamova and Olexander Synelnikov

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht10.02.251
pp. 251 – 254