Volume 7, Number 4, 2013

In this Number

(22 papers)

Olesia Shmychkova, Amina Magomedova, Dmitriy Girenko, Tatiana Luk’yanenko and Alexander Velichenko

Dariya Semenyshyn, Iryna Typilo, Roman Gladyshevskii and Volodymyr Starchevskii

Olena Klenina, Iryna Drapak, Taras Chaban, Volodymyr Ogurtsov, Igor Chaban and Iryna Golos

Dong-Won Oh, Yong-Seop Park, Woo-Bung Lee, Mi-Sook Park, Kyoung-Haw Jung and Jae-Kyeung Park

Bogdana Bashta, Piotr Bruzdziak, Olena Astakhova, Olena Shyshchak and Michael Bratychak

Irina Savchenko, Aleksandra Berezhnytska, Yaroslav Fedorov, Nataliya Rusakova, Vladimir Syromyatnikov and Sergey Smola

Galyna Grabchuk, Nadiya Derevyanko and Alexander Ishchenko

Mykhaylo Yatsyshyn, Oleksandr Reshetnyak, Nataliya Dumanchuk, Yuriy Kulyk, Nataliya Fartushok and Yuriy Stadnyk

Oleksandr Kashcheyev, Irene Glikina and Marat Glikin

Fernanda Dias, Roberta de Souza and Elizabete Lucas

Irina Belostotskaja, Elena Burlakova, Vyacheslav Misin, Grigory Nikiforov, Natalia Khrapova and Valentina Shtol’ko

Iryna Barna, Yaroslav Gumnytskyi and Volodymyr Atamanyuk

Mykhailo Nykypanchuk, Yurii Hrynchuk and Mykola Olchovyk

Georgii Vasyliev, Alina Brovchenko and Yuriy Herasymenko