Effect of Nitrogenated Corrosion Inhibitors on the Growth and Ferment Activity of Sulfur Cycle Bacteria

Автори: 
Myroslava Polutrenko and Andriy Pilyashenko-Novokhatnyi

The effect of industrially manufactured corrosion inhibitors (“G”, “K”, “L”, “M”, and “N” inhibitors) on the biological activity of thione (TB) and sulfate reducing (SRB) bacteria and corrosive microbial associations has been studied. SRB sensitivity to all the studied inhibitors has been established. The dynamics of hydrogenase reaction blocking under the action of the studied inhibitors as well as inhibition constants have been determined. Nitrogenated corrosion inhibitors are recommended to be used for protecting the subterranean metal structures from microbial corrosion.

[1] Kozlova I., Radchenko O., Stepura L. et al.: Heokhimichna Diyalnist Mikroorganizmiv ta ii Prykladni Aspekty. Naukova dumka, Kyiv 2008.
[2] Andreyuk K., Kozlova I., Koptieva Zh. et al.: Mikrobna Koroziya Pidzemnykh Sporud. Naukova dumka, Kyiv 2005.
[3] Halilton W.: Ann. Rev. Microbio., 1985, 39, 195.
[4] Boichenko S. and Kuchma N.: Visnyk Nats. Avia. Univ., 2004, 4, 161.
[5] Lypovych R., Gonik A., Nizamov K. et al.: Mikrobiologicheskaya Korroziya i Metody yee Predotvrashcheniya. VNIIOENG, Moskwa 1977.
[6] Strizhevsky I.: Podzemnaya Korroziya i Methody Zashchity. Metallurgiya, Moskwa 1986.
[7] Dikson M. and Wuebb E.: Fermenty. Mir, Moskwa 1982.
[8] Romanenko V. and Kuznetsov S.: Ecologiya Microorganizmov Presnykh Vodoemov. Nauka, Leningrad 1974.
[9] Sadkow A., Pilyasheno-Novokhatnyi A., Belova V. et al.: Zh. Prikl. Biokhim. i Microbiol., 1979, 15, 627.
[10] Sukhotin A.: Tekhnika Borby s Korroziey. Khimiya, Leningrad 1980.
[11] Kryzhanivsky E., Fedorovych Y., Polutrenko M. et al.: Rozvidka ta Rozrobka Naft. i Gas. Rodovysh, 2011, 40, 100.
[12] DSTU 3999-2000 Pokryttia Zakhysni Polimerni, Naftobitumni ta Kamianovuhilni. Metody Laboratornykh Vyprobuvan na Biostiykist. Derzhstandart Ukrainy, Kyiv 2001.
[13] Antypchuk A., Pilyashenko-Novokhatnyi A. and Yevdokymenko T.: Praktikum po Microbiologii. Universitet "Ukraina", Kyiv 2011.