Tectonic zoning of the Carpathians in term`s of the terrane tectonics article 2. The Flysch Carpathian – ancient accretionary prism

2012;
: 67-78
Authors:
1
Institute of Geology and Geochemistry of NAS of Ukraine

The tectonic units of the Carpathians are considered in terms of the terrane analysis. The Flysch Carpathian nappes and Samdir molasse unit are regarded as the ancient accretionary prism. Growing the prism was caused by the Alpine subduction of the Carpathian Flysch basin basement beneath both the ALCAPA and Tisza-Dacia terranes. At the Cretaceous-Paleogene time the Fore-Marmarosh flysch prism was formed in the front of TiszaDacia terrane and the Pieniny Klippen Belt – Monastyrets–Magura – Duclya wedge was builded in the forland of ALCAPA one. These two Cretaceous-Paleogene inner prisms are divided by the Struy-Latorytsa shear-zone. At the Neogene time amalgamated inner accretionary wedges incorporated the outer flysch-molasse units.
 

1. Astahov K.P. Alpiyskaya geodinamika Ukrainskih Karpat: avtoref. dis. … kand. geol.-min. nauk. - M.: MGU. - 1989. - 22 s.
2. Beer M.A. Ob istochnikah snosa v karpatskom flishevom progibe // Materialyi XI Kongressa Karpato-Balkanskoy geologicheskoy assotsiatsii. Litologiya: sb. nauch. trud. - K.: Nauk. dumka, 1980. - S. 34-48.
3. Bubnyak I. M. Tektonika zony zchlenuvannya SkhidnoYevropeys'koyi platformy ta Ukrayins'kykh Karpat: avtoref. dys. … kand. heol. nauk. - K.: IHF 2006. - 20 s.
4. Byizova S.L., Beer M.A. Osnovnyie osobennosti tektoniki Sovetskoy chasti flishevyih Karpat // Geotektonika. - 1974. - № 6. - S. 82-94.
5. Vashchenko V.O., Hnylko O.M. Pro stratyhrafiyu ta sedymentolohichni osoblyvosti neohenovykh molas Boryslavs'ko-Pokut·s'kykh ta Sambirs'koho pokryviv Ukrayins'koho Prykarpattya // Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn. - 2003. - №1. - S. 87-101.
6. Vyvchennya heolohichnoyi budovy i perspektyv naftohazonosnosti zony zchlenuvannya Duklyans'koho, Chornohors'koho i Krosnens'koho pokroviv za 1991-1994 rr.: Zvit pro NDR / Shlapins'kyy V.S., Hlushko V.V., Kuzovenko V.V. ta in. // DIHF Ukrayiny, KEHP DHP "Zakhidukrheolohiya", LNU im. I. Franka. - L'viv, 1995. - 98 s.
7. Geologicheskaya karta Ukrainskih Karpat i prilegayuschih progibov masshtaba 1 : 200 000 / pod. red. V.A. Shakina. - Kiev: Mingeo USSR, 1977. - 6 l
8. Hnylko O.M. Pro zsuvnu zonu v zakhidniy chastyni Ukrayins'kykh Karpat // Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn. - 2011. - № 3-4 (154-155). - S. 25-33.
https://doi.org/10.1080/08854300.2011.620770
9. Hnylko O.M. Tektonichne rayonuvannya Karpat u svitli tereynovoyi tektoniky. Chastyna 1. Osnovni elementy Karpat·s'koyi sporudy // Heodynamika. - 2011. - № 1(10). - S. 47-57.
10. Danysh V.V. Heolohiya zakhidnoyi chastyny pivdennoho skhylu Ukrayins'kykh Karpat - K.: Nauk.dumka,1973. - 119 s.
11. Derzhavna heolohichna karta Ukrayiny masshtabu 1 : 200 000. Karpat·s'ka seriya. Uzhhorods'ka hrupa arkushiv: M-34-XXIX (Snina); M-34-XXV (Uzhhorod), L-34-V (Satu-Mare). Heolohichna karta dochetvertynnykh utvoren' / B.V. Mats'kiv, Yu.V. Koval'ov, B.D. Pukach. - K.: Ministerstvo ekolohiyi i pryrodnykh resursiv Ukrayiny, DP "Zakhidukrheolohiya", 2003. - 2 l.
12. Derzhavna heolohichna karta Ukrayiny masshtabu 1 : 200 000, arkushi M-34-XXXVI (Khust), L-34-VI (Baya-Mare). Karpat·s'ka seriya. Heolohichna karta dochetvertynnykh utvoren' / B.V. Mats'kiv. - K.: UkrDHRI, 2009. - 1 l.
13. Ivanik M.M., Maslun N.V. Kremnistyie mikroorganizmyi i ih ispolzovanie dlya raschleneniya paleogenovih otlozheniy Predkarpatya // K: Nauk. dumka, 1977.- 118 s.
14. Istoriya geologicheskogo razvitiya Ukrainskih Karpat // O.S. Vyalov, S.P. Gavura, V.V. Danyish i dr. - K.: Nauk. dumka, 1981. - 180 s.
15. Karpat·s'ka naftohazonosna provintsiya / V.V. Kolodiy, H.Yu. Boyko, L.E. Boychevs'ka ta in. - L'viv-Kyyiv: TOV "Ukrayins'kyy Vydavnychyy tsentr", 2004. - 390 s.
16. Myatlyuk E.V. Foraminiferyi flishevih otlozheniy Vostochnih Karpat (mel-paleogen) // Tr. VNIGRI. - L.: Nedra, 1970, vyip. 282. - 360 s.
17. Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii. V 2-h t. T. 2: per. s angl. pod red. H. Redinga. - M.: Mir, 1990. - 384 s.
18. Patalaha E.I., Lukienko A.I. Gonchar V.V. Tektonicheskie potoki kak osnova ponimaniya geologicheskih struktur. - K.: Nauk. dumka 1995. - 160 s.
19. Sovremennyie problemyi geotektoniki i geodinamiki / L.I. Lobkovskiy, A.M. Nikishin, V.E. Hain. - M.: Nauchnyiy mir, 2004. - 610 s.
20. Sovchik Ya.V. O tektonicheskom rayonirovanii i formirovanii strukturyi Ukrainskih Karpat // Geotektonika. - 1984. - № 5 - S. 47-60.
21. Stratotipyi melovyih i paleogenovyih otlozheniy Ukrainskih Karpat / O.S. Vyalov, S.P. Gavura, V.V. Danyish i dr. - Kiev: Nauk. dumka, 1988. - 204 s.
22. Tektonichna karta Ukrayiny. Poyasnyuval'na zapyska. Chastyna 1 / S.S. Kruhlov, Yu.O. Arsiriy, V.Ya Velikanov, ta in. - K.; UkrDHRI, 2007. - 96 s.
23. Tektonicheskaya karta Ukrainskih Karpat masshtaba 1 : 200 000 / red. V.V. Glushko, S.S. Kruglov. - Kiev: Mingeo USSR, 1986.
24. Tektonichne rayonuvannya Ukrayins'kykh Karpat u svitli suchasnykh heolohichnykh kontseptsiy: Zvit pro naukovo-doslidnu robotu; № derzh. reyestratsiyi 0106U002035 / O.S. Stupka, Z.M. Lyashkevych, O.M. Hnylko ta in. - L'viv: IHHHK. - 2010. - 264 s.
25. Khom"yak L.M. Nasuvy v heolohichniy evolyutsiyi Ukrayins'kykh Karpat ta dynamichni umovy yikh formuvannya za danymy komp"yuternoho modelyuvannya: avtoref. dys. … kand. heol.-min. nauk. - L'viv: LNU im. I. Franka. - 2010. - 21 s.
26. Shulga V.F. Nablyudeniya nad orientirovannyimi teksturami vo flishevyih otlozheniyah Sovetskih Karpat // Izvestiya vyisshih uchebnyih zavedeniy. Geologiya i razvedka. - 1965 - № 9. - S. 47-63.
27. Einsele G. Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget. - Berlin: Springer-Verlag, 1992. - 615 p.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-77055-5
28. Geological map of the Outer Carpathians: Borderlands of Ukraine and Romania. 1 : 200 000 / V. Danysh, O. Hnylko, M. Pavlyuk, P. Tsarnenko, L. Jankowski, R. Kopciowski, W. Rylko, N. Anastasiu, E. Dragan, M. Popa, R. Roban. - Warsasw: Polish Geological Institute, 2007.
29. Geological map of Western Carpatrhians and adjacent areas. 1 : 200 000 / Eds.: J. Lexa, V. Bezak, M. Elecko, J. Mello, M. Potfaj, J. Vozar. - Bratislava, 2000.
30. Lenci F., Carminati E., Doglioni C., Scrocca D. Basal Decollement and Subduction Depth vs. Topography in the Apennines - Calabrian arc // Geol. It. - 2004. - N. 123. - P. 497-502.
31. Royden L.N. Late Cenozoic tectonics of the Pannonian Basin System // The Pannonian Basin: a study in basin evolution. AAPG Memoir / Royden L.H. & Horwath F. (ed.). - 1988. - V. 45. - P. 27-48.
32. Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i Pienińskiego pasa skałkowego / Redakcia: N. Oszczypko, A. Uchman & E. Malata. - Kraków: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - 199 s.
33. Tectonic map of the Carpathians-Balkan mountain system and adjacent areas, 1 : 1 000 000 / Editorin-Chief: M. Mahel. - Praha, 1973.
34. The Carpathian-Pannonian Region: A Reviev of Mesozoic-Cenozoic Stratigraphy and Tectonics. Vol. 1. Stratigraphy. Vol. 2. Geophysics, Tectonics, Facies, Paleogeography / Eds: F. Horvath, A. Galacz. - Budapest: Hantken Press, 2006. - 625 p.