Pequliarities of geological structure and geodynamic evolution of south-eastern part of Volyn-Podolsk plate in the context of hydrocarbon potential

2012;
: pp. 70-73
https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.070
Received: December 11, 2012
1
DP “Naukanaftohaz”, Ivan Franko National University of Lviv
2
Institute of geology and geochemistry of combustible minerals of NAS of Ukraine
3
DP "Naukanaftogaz" NJSC "Naftogaz Ukrainy", Branch "Carpathian Center"; Scientific and Technic Company "DEPROIL LTD"

Data on the history of geological evolution of the south-eastern part of zone of junction of Volyn-Podolsk plate and Carpathian foredeep are generalized. The main structural and tectonic elements are describe which are formed at different stages of development of this area. Geodynamic factors of formation of hydrocarbon traps are analyzed and the main prospective areas are selected.

1. Burov V.S., Matvieieva A.O., Kokhalevych R.O. Blokova tektonika kraiu Zovnishnoi zony Pered-karpatskoho prohynu mizh Ivano-Frankivskom i Kolomyieiu. – DAN URSR. – 1964. – № 3. – 

S. 365–368.

2. Valeev P.A. Avlakogeny Vostochno-Evropejskoj platformy. – M.: Nedra, 1978. – 152 s.

3. Vysockij I.V. O Bukovinskom poperechnom podnjatii v Vostochnyh Karpatah // Izv. vyssh. ucheb. zaved. Geologija i razvedka. – 1959. – № 3.

4. Geotektonika Volyno-Podolii / Chebanenko I.I., Vishnjakov I.B., Vlasov B.I. i dr. – K.: Nauk. dumka, 1990. – 244 s.

5. Djachenko Ju.Ja. O vlijanii tektoniki na raspolozhenie intensivnyh gravitacionnyh minimu¬mov v Vostochnyh Karpatah / Geologija i geo¬himija neftjanyh i gazovyh mestorozhdenij. –  K.: Nauk. dumka, 1965. – № 1. – S. 91–99.

6. Kropotkin P.N., Valjaev B.M., Gafarov R.A. Glubinnaja tektonika drevnih platform severnogo polusharija. – M.: Nauka, 1971. – 392 s.

7. Krupskyi Yu.Z. Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho i Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. – K.: UkrDHRI. – 2001. – 144 s.

8. Rizun B.P. Osnovnye cherty tektoniki i perspektivy gazonosnosti jugo-vostochnoj chasti Vneshnej zony Predkarpatskogo progiba / Geologija i geohimija neftjanyh i gazovyh mestorozhde¬nij. – K.: Nauk. dumka, 1965. – № 1. – S. 99–107.