Characteristics of cretaceous-paleogene flysch reservoir rocks with low permeability from the oil-and gas-field in Dolyna, inner zone of the Carpathian foredeep

2013;
: pp. 56 - 58
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.056
Received: July 30, 2013
Authors:
1
Institute of geology and geochemistry of combustible minerals of NAS of Ukraine

The results of asymmetric histograms of open porosity and absolute permeability with low reservoir, as well as residual of oil deposits of category A+B+C, the oil recovery factor for send rocks of Cretaceous-Paleogene flysch of Dolyna oil and gas region of the Inner Zone of Carpathian foredeep are presented.

1. Vytiah z derzhavnoho balansu zapasiv korysnykh kopalyn Ukrainy// ministerstvo okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy, derzhavna heolohichna sluzhba// derzhavnyi informatsiinyi heolohichnyi fond Ukrainy «HEOINFORM UKRAINY». Kyiv -2012r. /vidpovidalnyi vykonavets H.V. Polunina.

2. Vplyv mikrotrishchynuvatosti na osoblyvosti naftovyluchennia iz olihotsenovykh porid –kolektoriv pivdenno–skhidnoi chastyny Peredkarpatskoho prohynu. B. Y. Maievskyi, T.V. Dzerka, S.S. Kurovets. Naftova i hazova promyslovist 2008r. №-6, – S. 33 –36.

3.    Dolenko G. N. Geologija nefti i gaza Karpat.– Kiev.:i-vo Akademii nauk USSR1962. – S . 366.

4. Dosvid proektuvannia ta zastosuvannia horyzon¬talnoho rozkryttia pokladiv vuhlevodniv/ V.I. Prokopiv, S.P. Tyvonchuk, O.M. Prydachyna, N.V. Kovaliuk. Naftova i hazova promyslovist 2008r. №-6, , – S.20, – 23.

5. DP ZakhidUkrHeolohiia. Lviv.: fondovi materialy – dani “laboratorii fizyky plasta” 1974 –1988 rr. 

6. Iemnisno-filtratsiini vlastyvosti porid-kolek¬toriv riznykh typiv pastok vuhlevodniv Dniprovsko-Donetskoi i Karpatskoi naftohazo¬nosnykh provintsii. I. M. Kurovets. Zvit pronaukovo-doslidnu robotu. – IHHHK NAN Ukrainy.–Lviv. 2006–2010,– S.31- 35, 160-179. 

7. Karpatska naftohazonosna provintsiia. V.V. Kolo¬dii, H.Iu Boiko, L.E.Boichevska ta inshi. – NAN Ukrainy. Lviv – Kyiv, 2004, – S. 141– 173.  

8. Kompleksna otsinka perspektyv naftohazonosnosti paleohenovykh vidkladiv Vnutrishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. I. T. Shturmak. Zvit NDPI VAT “Ukrnafta”. – Ivano-frankivsk, 2005, – S. 53 – 80. 

9. Krupskyi Yu., Krupska O.. Vydilennia perspektyvnykh terytorii dlia poshuku rodovyshch zi znachnymy zapasamy vuhlevodniv u Zakhidnomu naftohazonosnomu rehioni// IHHHK NAN Ukrainy 2008.– №1(142) S. 5 –11. 

10. Kurovets I. M., Prytulka H. Y.. Otsinka vplyvu heolohichnykh faktoriv na kolektorski vlastyvosti teryheknnykh porid// HHHK NAN Ukriiny. – 2001. – № 4, – S. 64–68.

11. Naftohazonosnyi potentsial paleohenovykh vidkladiv Vnutrishnoi zony peredkarpatskoho prohynu./ I.Ia. Fediv, A.R. Kliuka, I.T. Shturmak/ zbirnyk statei/ materialy konferentsii// Perspektyvy naroshchuvannia ta zberezhennia enerhetychnykh resursiv Ukrainy// red. V.H. Osadchyi, V.V. Kolodii. Ivano-Frankivsk.: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy Ivanofrankivskyi natsionalnyi universytet nafty i hazu, 6-8 hrudnia 2006 roku, – S. 28–31

12. Prokopiv V.I., Tyvonchuk S.P.. Zbilshennia obsiahiv vydobutku nafty i hazu za rakhunok burinnia horyzontalnykh sverdlovyn na osnovi heolohichnoho modeliuvannia // Naftova i hazova promyslovist 2011r.№-2, – S. 16 – 20.

13. Fedyshyn V.O. Nyzkoporysti porody-kolektory hazu proymyslovoho znachennia.–Kyiv.: UkrDHRI,2005. , – S.145.

14.    Hanin A.A. Porody-kollektory nefti i gaza i ih izuchenie.– Moskva.: Nedra,1969. – 368s.   

15. Shliakhy efektyvnoho vprovadzhennia horyzon-talnykh sverdlovyn u hazo i naftovydobuvnii haluzi./ V.S. Boiko, R.V. Boiko. Naftova i hazova promyslovist 2008r. № -6,–S. 30 -32.