6(1)2024

In this Number

(18 papers)
Andriy Melnyk, Oksana Pozniak, Uliana Marushchak
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2024.01.025
25-31
Myroslav Sanytsky, Ludmyla Kripka, Taras Kropyvnytskyi, Nataliia Slаvych
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2024.01.086
86-91