model

Функції компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень

Запропоновано описання функцій основних компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано технології розроблення компо- нент системи прийняття рішень, визначено множину основних задач кожної зі складових.

Description of the functions of the basic components of the conceptual model of decision support systems. The analysis of technology development component of decision making, defined set of basic tasks of each of the components.

Модель інформаційної технології опрацювння формул алгоритмів

Модель інформаційної технології опрацювання формул алгоритмів описано розширеною алгеброю алгоритмів у вигляді рекурентно-декомпозиційної моделі. За ознакою функціонального призначення модель декомпоновано на субмоделі. Описано візуальну і функціональну підмоделі інформаційної технології. Наведено фрагмент програмної реалізації моделі.

Модель графічного інтерфейсу задання параметрів складеного унітерму

Алгеброю алгоритмів описано модель графічного вікна задання параметрів складених унітермів. Наведено програмну реалізацію моделі.

Algebra algorithms described model graphic window setting parameters compound uniterms. An implementation program model.

Модель підсистеми виявлення шляхів доступу до унітермів

Описано виконану декомпозицію підсистеми пошуку стежок доступу до унітермів формул алгоритмів, які подано спеціалізованим xml-подібним форматом. Підсистему утворено змінними і функційними унітермами. Побудовано засобами алгебри алгоритмів математичну модель підсистеми.

We describe the decomposition done search engine, access to trails uniterms formulas algorithms that describe the special xml-similar format. Subsystem formed variables and featured uniterms. Algebra constructed by means of mathematical algorithms model subsystem.

Модель абстрактної підсистеми комп’ютерної інформаційної системи генерування коду

Описано модель створеного розширення функційних унітермів. Наведено синте- зовану модель декомпозиції абстрактної підсистеми комп’ютерної системи генерування програмного коду. Описано побудовані моделі функційних унітермів. Наведено приклад фрагментів програмної реалізації синтезованої моделі абстрактної підсистеми.

Компоненти концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень

Запропоновано описання компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано підходи до побудови концептуальної моделі, розгля- нуто підходи до проектування основних компонентів системи підтримки прийняття рішень.

In the article components of the conceptual model of the decision support system are described. The analysis of approaches to construction of conceptual model is conducted, approaches to planning of basic components of the decision support system are considered.

The Extended Algebra of Algorithms With Multiconditional Elimination

The existing, intuitive computation models, that is the virtual machines of Turing, Post, Kolmogorov, Schönhage, Aho-Ullman-Hopcroft as well as the algorithms of Markov and Krinitski, and the recursive functions, all lack precise, mathematical formulation. Consequently, an algebra of algorithms is defined using the axiomatic method. The algebra is based on the operations of sequencing, elimination, paralleling and reversing as well as cyclic sequencing, cyclic elimination and cyclic paralleling, all of them performed on the so-called uniterms.

Опрацювання контекстних даних в інтелектуальному туристичному порталі

Запропоновано підхід до опрацювання знань в інтелектуальному порталі елект- ронного туризму. Цей підхід ґрунтується на моделях знань, що використовують семантично інтерпретовані знання. Продемонстровано використання контекстних даних з бази знань під час опрацювання запитів до порталу.

Динаміка дискретизованих сигналів математичної моделі KWTA-нейронної схеми

Аналізується динаміка дискретизованих сигналів математичної моделі нейронної схеми типу «K-winners-take-all» (KWTA), призначеної для ідентифікації К максимальних серед N невідомих сигналів, де $1 \leq \mathrm{K}<\mathrm{N}$. Аналіз здійснюють за допомогою використання відповідної енергетичної функції. Наведено результати комп’ютерного моделювання, які підтверджують теоретичні положення.

Математична модель зображень сцени, що містить літаки

Розглянуто математичну модель зображень літаків на довільному фоні. Запропонована модель розглядає зображення як множину текстур. Враховуються як негативні природні впливи на зображення, так і особливості зображень літаків на сцені за різних умов. Модель придатна для розроблення віконних методів опрацювання згаданих зображень.