Using the hypnosis method for overcoming overcoming counteraction to investigation of crimes in the sphere of official activity

2020;
: 217-222

O. Romtsiv "Using the hypnosis method for overcoming overcoming counteraction to investigation of crimes in the sphere of official activity"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the study of peculiarities and requirements for the process and algorithms of hypno-reproduction in overcoming the counteraction in the investigation of crimes in the sphere of official activity

1. Polstovalov O. V. Sovershenstvovanye taktycheskykh pryemov krymynalystyky na osnove sovremennыkh dostyzhenyy psykholohycheskoy nauky [Improving the tactics of forensics based on modern achievements of psychological science]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Ufa, 2000. 308 p. 2. Sorokyna T. A. Taktyko-psykholohycheskye pryemы poluchenyya, proverky y otsenky pokazanyy svydeteley y poterpevshykh [Tactical and psychological methods of obtaining, checking and evaluating the testimonies of witnesses and victims]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Sankt-Peterburh, 2001. 219 p. 3. Bul' P. Y. Osnovy psykhoterapyy [The basics of psychotherapy]. Lenynhrad: Medytsyna, 1974. 311 p. 4. Slobodyanyk A. P. Psykhoterapyya, vnushenye, hypnoz [Psychotherapy, suggestion, hypnosis]. 4-e yzd., yspr. y dop. Kyev: 3dorov"ya, 1983. 376 p. 5. Hrymak L. P. Vozmozhnosty prymenenyya sledstvennoho hypnoza dlya raskrыtyya prestuplenyy [The possibility of using “investigative hypnosis” to solve crimes]. Moskva: VNYY MVD RF, 1997. 303 p. 6. Halan N. V. Zastosuvannya metodiv psykhoterapiyi u slidchiy praktytsi [Application of psychotherapy methods in investigative practice]. Naukovyy visnyk NAVSU. 2014. # 1. pp. 91‒100. 7. Hrymak L. P., Skrypnykov A. Y. Vozmozhnost' prymenenyya sledstvennoho hypnoza dlya raskrыtyya prestuplenyy [The possibility of using “investigative hypnosis” to solve crimes]. Psykhopedahohyka v pravookhranytel'nыkh orhanakh. 1996. # 2 (4). pp. 23‒25. 8. Obraztsov V. A. Yspol'zovanye vozmozhnostey krymynalystycheskoy hypnolohyy pry podhotovke doprosa [Using the possibilities of forensic hypnology in the preparation of interrogation]. Krymynalystyka: uchebnyk / pod red. V. A. Obraztsova. 2-e yzd., pererab. y dop. Moskva: Yurystъ, 1999. pp. 561–567. 9. Kytaev N. Hypnoz y prestuplenyya (lektsyya po spetsyal'nosty) [Hypnosis and crime (lecture on a specialty)]. Yrkut·sk: BHUЭP, 2006. 60 p. 10.   Ortyns'kyy V. L. Nestandartni zasoby otrymannya kryminalistychno znachushchoyi informatsiyi v ramkakh provedennya dosudovoho rozsliduvannya: slidchyy hipnoz [Non-standard methods for producing forensically relevant information as part of the pre-trial investigation: investigative hypnosis]. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Seriya: Yurydychni nauky. L'viv, 2015. # 827. pp. 3‒8. 11. Zaytsev V. Mhnovennyy hypnoz. Syla vnushenyya, pryemy, tekhnyky [Instanthypnosis. The power of suggestion, techniques, techniques]. Moskva, 2013. 180 p.12.   Tyme R. Hypnoz [Hypnosis] / per. s anhl. L. Ptytsyna. Moskva: Astrel', 2004. 263 p. 13. Shertok L. Hypnoz. Teoryya y tekhnyka: posobye dlya psykhoterapevtov, psykhyatorov, psykholohov, nevropatolohov [Hypnosis. Theory and technology: a guide for psychotherapists, psychiatrists, psychologists, neurologists] / per. s frants. L. Tapaltsyan. Moskva: SAMPO, 2002. 224 p.  14. Byelyayeva K. V. Netradytsiyni metody rozsliduvannya zlochyniv [Non-traditional methods of investigation of crimes]. Visnyk Akademiyi advokatury Ukrayiny. 2010. # 3 (19). pp. 142‒147.