Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону

2017;
: pp. 201-209
Accepted: March 28, 2017
1
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
2
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
3
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
4
Lviv Polytechnic National University

The list of problems that can be solved by multilevel system of energy efficiency of the region were determined. Requirements for the implementation of each system component were formulated. It was shown that the technological process control’s components should provide processing of intensive data streams in real time. Also components have to satisfy limitations on size, power consumption and cost. A development of multilevel system of region’s energy efficiency was proposed to carry out the following principles: component-hierarchical, system integration, equipment variable composition, modularity, using of ready-made components and basic design decisions, openness and interoperability. The system architecture of energy efficiency of the region was design. It consists of the following levels: energy efficiency of the region; management of financial, economic, administrative and production activities of enterprises (institutions); technological process control.

1. Комплексна державна програма енергозбереження України / Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 № 148 зі змінами та доповненнями.

2. Маслікевич М. Р., Сердюк Б. М. Сутність оцінки енергоефективності підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління. – Випуск 5, 2011.

3. Про затвердження Методики розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання / Наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 17 березня 2009 року № 33.

4. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. Інформаційно- аналітична система для управління енергоефективністю підприємств Львова // Актуальні проблеми економіки. – К., 2016. – №1(175)2014. – С. 379–384.

5. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. Засоби інтелектуальної обробки даних у системі управління енергоефективністю економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12 (150).– С. 271–277.

6. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., Подольський М. Р. Обґрунтування принципів побудови та розроблення узагальненої структури інформаційно-аналітичної системи для оцінювання, прогнозування та управління енергоефективністю економіки регіону // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – 2013. – № 751. – C. 40–51.

7. Аракелов В. Е., Кремер А. И. Методические вопросы экономии энергоресурсов. – М: Энергоатомиздат, 1990. – 188 с.

8. Ганжа В. Л. Основы эффективного использования энергоресурсов. – Мн.: Белорусская наука, 2007. – 452 c.

9. Цмоць І. Г., Скорохода О. В. Визначення задач і формування вимог до інтелектуальних компонентів інтегрованих АСУ // Технічні вісті. – 2014/2(40), 2(34). – С.53–54.

10. Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління: монографія / М. О. Медиковський, Р. О. Ткаченко, І. Г. Цмоць та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 315 с.

11. Грицик В. В., Опотяк Ю. В., Цмоць І. Г. Інтегрований підхід до розробки високоефективних апаратних засобів інформаційних технологій обробки сигналів реального часу // Системні технології.Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 6 (47). – Дніпропетровськ, 2006. – С. 84–95.

12. Цмоць І. Г., Теслюк В. М., Теслюк Т. В. Модель визначення пріоритетності виконання інвестиційних енергозберігаючих проектів на підприємстві // Актуальні проблеми економіки” Київ. – № 1(187)2017. – 2017 – С. 398–408.

13. Коваль С. П. Энергосбережение на предприятии. Внедрение стандарта ISO 50001 [Електронний ресурс] / C. П. Коваль // ЭСКО – 2912/ – № 4. – Режим доступу: http://esco- ecosys.narod.ru/2012_4/art. 14.