Адаптивний синтез формул абстрактних алгоритмів

2012;
: сс. 35 – 43

Василюк А.С. Адаптивний синтез формул абстрактних алгоритмів / А.С. Василюк, Т.М. Басюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 743 : Інформаційні системи та мережі. – С. 35–43. – Бібліографія: 7 назв.

Authors: 

Василюк А.С., Басюк Т.М.

This article is about determination adaptation processes of algorithms formulas. The adaptation algorithm of formulas is resulted. Synthesized, minimized, and built mathematical model and probed adaptation algorithm of operation base sign.

1. Овсяк В., Бритковський В., Овсяк О., Овсяк Ю. Синтез і дослідження алґоритмів комп’ютерних систем. — Львів, 2004. — 276 с.
2. Овсяк В.: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності. — Львів: Світ, 2001. — 160 с.
3. Бритковський В. М. Моделювання редактора формул секвенційних алґоритмів. Автореф. дис. ... канд. техн. наук. — Львів: видавничо-
поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ. — 18 с.
4. Математическая энциклопедия: Гл. ред. И. М. Виноградов. Т.3 — М.: «Советская энциклопедия», 1982. — 1184 с.
5. Овсяк В., Василюк А. Принцип побудови підсистеми редагування формул абстрактних алґоритмів // Комп’ютерні технології друкарства —
2004. — № 12. — С. 137–146.
6. Василюк А. Абстрактний алгоритм редактора формул абстрактних алгоритмів «АбстрактАл» / А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць. — Львів: УАД, 2006. — № 16. — С. 99–108.
7. Овсяк В., Василюк А. // Комп’ютерні технології друкарства. — 2004. — № 12. — С. 137–145.