Intelligent analysis of unitherms parameters

2015;
: pp. 33 - 43
Автори: 
Andrii Vasyliuk, Taras Basyuk

Information Systems and Networks Department, Lviv Polytechnic National University, S. Bandery Str., 12,
Lviv, 79013, UKRAINE

This article is about determination of properties of unitherms. The algorithm of calculating geometrical parameters of unitherms is introduced. The mathematical model is synthesized. This model is then minimized and built. The algorithm of calculating geometrical parameters of unitherms is probed into.

1. В. Овсяк, В. Бритковський, О. Овсяк, Ю. Овсяк. Синтез і дослідження алґоритмів комп’ютерних систем. — Львів, 2004. — 276 с.
2. В. Овсяк. АЛҐОРИТМИ: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності. — Львів: Світ, 2001. — 160 с.
3. Глаголева І. І., Берко А. Ю. Застосування засобів інтелектуального аналізу даних для прогнозування використання земельних ресурсів / І.І. Глаголева, А.Ю. Берко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2013. — № 770 : Інформаційні системи та мережі. — С. 154–163.
4. Катренко А.В., Магац А.С. Аналіз математичних моделей планування в мультипроектному середовищі / А.В. Катренко, А.С. Магац // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 783 : Інформаційні системи та мережі. — С. 443–450,
5. Овсяк В., Козелко М. Загальна модель редактора графічних унітермів /В.Овсяк, М.Козелко//Вісник ТНТУ. — 2013. — Том 69. — № 1. — с.183-192.
6. В. Овсяк, А. Василюк. Принцип побудови підсистеми редагування формул абстрактних алґоритмів // Комп’ютерні технології друкарства — Львів: УАД, — 2004. — № 12. — С. 137-146.
7. Василюк А. Абстрактний алгоритм редактора формул абстрактних алгоритмів «АбстрактАл» / А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць. — Львів: УАД, 2006. — № 16. — С. 99 —108.

Василюк А.С. Інтелектуальний аналіз параметрів унітермів / Василюк А.С., Басюк Т.М. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 7 назв.