До відома авторів

Редколегія журналу «Комп’ютерні системи та мережі» щороку оголошує набір статей.

До журналу приймаються статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

З питань публікації статей звертатися до доцента кафедри ЕОМ Парамуда Ярослава Степановича (507 ауд) або надіслати листа за адресою visnykksm@polynet.lviv.ua.

Перелік матеріалів, що подаються для публікації статті у журналі

 1. Файл з текстом статті на дискеті (дискета повертається).
 2. Роздрукований текст статті (2 екз.).
 3. Дві рецензії від осіб з науковим ступенем з рекомендацією до друку (зокрема одну рецензію із іншої організації).
 4. Для авторів
  • що працюють в Національному університеті «Львівська політехніка»: Витяг з протоколу засідання кафедри.
  • що не працюють в Національному університеті «Львівська політехніка»: Лист від організації на ім’я проректора з наукової роботи Піха З.Г. з проханням про включення статті у Вісник (на бланку організації).
 5. Відомості про автора (для кожного автора на окремому листку), в яких вказується:
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • рік народження;
  • науковий ступінь, вчене звання;
  • місце праці та посада;
  • номери службового та домашнього телефонів;
  • Е-mail.