Спеціалізоване програмне забезпечення інтерактивної комп'ютеризованої системи

Автори: 
Шабатура М.Ю.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Описано функціональну структуру та особливості розробленого спеціалізованого програмного забезпечення інтерактивної комп’ютеризованої системи корекції стану користувача зі зворотним зв’язком.

1. The Software & Information Industry Association / http://www.siia.net/ 2. Shabatura M. Комп’ютеризована система впливу на стан користувача з інтелектуальним зворотним зв’язком. // Materialy Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji «Perspektywy rozwoju nauki we współczesnym świecie / материалы международной научно-практической конференции «Перспекти- вы развития науки в современном мире.», 29.03.2012 – 31.03 2012, Poland, Краков/Kraków, 71–73 p. 3. Shabatura M. Програмні аспекти комп’ютерної технології оцінки стану користувача в процесі інтерактивної взаємодії // Materialy Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji «Innowacje i badania naukowe, jak rowniez ich zastosowanie w praktyce” / материалы международной научно- практической конференции «Инновации и научные исследования, а также их применение на практике», 29.05.2012 – 31.05.2012, Poland, Варшава\Warszawa, 48–50 p. 4. M. Shabatura. User’s state normalization computerized system within an intelligent feedback // Materialy Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji «Postepow w nauce. Nowe poglady, problemy, innowacje. // Материа- лы международной научно-практической конференции «Достижения в науке. Новые взгляды, проблемы, инновации», 29.07.2012 – 31.07.2012, Poland, Лодзь\Lodz, 14-16 p. 5. Шабатура М.Ю., Мельник А.О. Методологія вибору та застосування аудіовізуальних потоків в комп’ютеризованій системі впливу на стан користувача з інтелектуальним зворотним зв’язком // Системи озброєння і військова техніка. [підрозділ: Теоретичні системи розробки систем озброєння]. Харківський університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба. – 4(28)2011. – С. 109 – 115.