Місцеві вибори 2020 в контексті сучасних викликів

Автори:
1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Акцентовано увагу на особливостях виборчої кампанії до місцевих рад у контексті сучасних викликів (електоральних вподобань, популістських слоганів, політичних інгредієнтів бренду). Звернено увагу на  програми політичних партій  та ідеологій і їх місце у  соціально-політичному житті українського суспільства. Зауважено, що, на відміну від традиційних ідеологічних систем, популізм залежить від особливостей різних національних політичних культур, конкретної сукупності обставин соціально-економічного та політичного життя певної країни.

 1. Rafalskyj, O. O., Kalakura, Ya. S., Koczur, V. P., Yurij, M. F. (2020). Antropologichnyj kod ukrayinskoyi kultury i cyvilizaciyi. (Vol. 1, 432 p.). Kyiv: IPiEND im. I. Kurasa NAN Ukrayiny [in Ukrainian].
 2. Geyecz, V. M. (2020). Fenomen nestabilnosti – vyklyk ekonomichnomu rozvytku. Kyiv: Akademperiodyka. 456 p. [in Ukrainian].
 3. Kuyan, I. (2015). Zabezpechennya verxovenstva derzhavnoyi vlady yak neobxidna peredumova efektyvnosti upravlinnya suspilstvom. Pravo Ukrayiny, № 5, рр. 39-46 [in Ukrainian].
 4. Legin, L. M. (2015). Zakonodavchyj proces v Ukrayini: teoretyko-pravove doslidzhennya. Drogobych: Kolo. 134 р. [in Ukrainian].
 5. Liskovych, M. (2021). Miscevi vybory-2020: pidsumky, tendenciyi ta shho bude dali. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3142240-miscevi-vibori2020-pidsumki-tendencii-ta-so-bude-dali.html [in Ukrainian].
 6. Macyuk, A. A. (2015). Stanovlennya gromadyanskogo suspilstva yak socialnoyi osnovy narodovladdya. Publichne pravo, № 3 (19), рр. 113-120 [in Ukrainian].
 7. Maxonchuk, B. S. (2016). Vyborcha systema yak dynamichnyj instytut demokratiyi. Publichne pravo, № 1 (21), рр. 82-89 [in Ukrainian].
 8. Majdanyk, O. O. (2018). Perspektyvy rozvytku vyborchoyi systemy Ukrayiny. Porivnyalno-analitychne pravo, № 3, рр. 74-77 [in Ukrainian].
 9. Yablonskyj, V. M., Balakiryeva, O. M., Byelska, T. V. et al. & Korniyevskogo, O. A. (Ed.). (2016). Rozvytok gromadyanskogo suspilstva Ukrayiny v umovax vnutrishnix i zovnishnix vyklykiv. Kyiv: NISD. 72 p. [in Ukrainian].
 10. Podorozhna, T. S. (2016). Pravovyj poryadok: teoretyko-metodologichni zasady konstytucionalizaciyi. Kyiv: Yurinkom Inter. 536 p. [in Ukrainian].
 11. Karabin, T. O., Lazur, Ya. V., Mendzhul, M. V. et al. & Savchyna, M. V. (Ed.). (2015). Publichne uryaduvannya, prava lyudyny i demokratiya: regionalnyj zriz yevrointegraciyi. Uzhgorod: Vyd-vo UzhNU “Goverla”. 320 p. [in Ukrainian].
 12. Talanchuk, P. M. (2015). Derzhavotvorchyj potencial ukrayinskoyi naciyi. Kyiv: Universytet “Ukrayina”. 355 p. [in Ukrainian].