Напрями та тенденції розвитку програмно-цільових механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін

Authors: 

О. Червякова

Розглянуто та проаналізовано кількісні та фінансові показники державних цільових програм за період 2008 — 2014 рр. Отримано загальну характеристику стану застосування вітчизняного програмно-цільового управління для реагування у найбільш суттєвих напрямах глобалізаційних впливів.

 1. Про Державний бюджет України на 2008 рік : Закон України. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/107-17.
 2. Про Державний бюджет України на 2009 рік [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/835-17.
 3. Про Державний бюджет України на 2010 рік [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2154-17.
 4. Про Державний бюджет України на 2011 рік [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2857-17.
 5. Про Державний бюджет України на 2012 рік [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4282-17.
 6. Про Державний бюджет України на 2013 рік [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5515-17.
 7. Про Державний бюджет України на 2014 рік [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/719-18/page.
 8. Про державні цільові програми [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.
 9. Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/704-2011-%D0%BF.
 10. Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/71-2014-%D0%BF.
 11. Про державні цільові програми...
 12. Там само.
 13. Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм...
 14. Деякі питання оптимізації державних цільових програм...