СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра менеджменту організацій
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій

У даній публікації показані результати дослідження стратегічних можливостей і варіантів формування дієвих стратегічних ходів у розвитку молодіжних громадських організацій (МГО), зокрема студентських (СГО). Реальні стратегічні альтернативи відображені на прикладі декількох СГО, що конкурують у Західному регіоні України: «BEST Lviv», «AISEC», «AEGEE» та «ФРІ». Проведена за рядом методів стратегічна діагностика дозволила розробити рекомендації з підвищення конкурентоспроможності «BEST Lviv». Результати дослідження також допомогли запропоновувати альтернативні стратегічні заходи для розвитку названої СГО, які ґрунтуються на варіантах саморозвитку студентів (її активних і пасивних учасників), які водночас створюють основу для підвищення ефективності діяльності даної організації.

 1. Кармазіна, О.О. (Ред.). (2018). Діяльність громадських організацій в Україні у 2017 р.  Статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України.
 2. Ансофф, И. (2009). Стратегическое управление. Москва : Экономика.
 3. Томпсон, А., Стрикленд, Дж. (2008). Стратегический менеджмент. Искусство разработки  и  реализации. Москва : Юнити.
 4. Виханский, О.С. (2007). Стратегическое управление. Москва : Гардарики.
 5. Kotler, Р. (1982). Marketing for Nonprofit Organizations. NJ: PrenticeHall.
 6. Россоха, В.В. (2013). Маркетинговий менеджмент. Київ : Каравела.
 7. Петрович, Й. М., Прокопишин, Л. М. (2009). Управлінський потенціал та його вплив на ефективність діяльності машинобудівних підприємств. Регіональна економіка. 2. 71-80.
 8. Галаз, Л. В. (2007). Трудовий потенціал як фактор економічного зростання.  Проблеми економіки та управління. Вісник Нац. університету "Львівська політехніка". 582. 19–23.
 9. Грибик, І. І., Копець, Г. Р. (2009). Проблеми розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах. Проблеми економіки та управління. Вісник Нац. університету "Львівська політехніка". 640. 258–265.
 10. Лущак, Н. С. (2012). Нарощування інтелектуального капіталу для інноваційної модернізації економіки України. Проблеми економіки та управління. Вісник Нац. університету "Львівська політехніка". 2012. 725. 156-163.
 11. Бесчастний, В.М. (2007). Громадські об’єднання в Україні. Київ : Знання.
 12. Кузьмінський, В. О. (2006). Управління неприбутковою організацією. Монографія.  Київ : Логос.
 13. Fisher, J. (2008). Nongovernments: NGOs and the Political Development of the Third Word. Connecticut : Kumarian Press.
 14. Lewis, D. (2001). The Management of Non-Governmental Development Organizations. An Introduction. London , NY : Ruetledge.
 15. Hudson, M. (2004). Managing Without Profit. The Art of Managing Third-sector Organization. Directory of Social Change. London: Ruetledge.
 16. Акимов, Д. И. (2010). Социальный маркетинг и социальная сфера общества . Монографія. Харьков : ХНУим. В. Н. Каразина.
 17. Полторак, В.А. (2013). Освітній маркетинг в умовах розвитку ринку освітніх послуг в сучасній Україні. Український соціологічний журнал. 1-2. 24–29.
 18. Site of International Non-governmental Organization “Board of European Students of Technology (European region)” (2019, June 12), available at: https://www.best.eu.org/. 
 19. Official site of Youth NGO “Board of European Students of Technology” in Lviv (2019, June 12), available at: https://best-lviv.org.ua.
 20. Official site of Youth NGO “AISEC” in Ukraine (2019, June 12), available at: http://aiesec.ua/.
 21. Official site of Youth NGO “AEGEE” in Ukraine (2019, June 12), available at: http://www.aegee.kiev.ua/.
 22. Молодіжна громадська організація «Фундація Регіональних Ініціатив» (2019).  Офіційний сайт, available at:  http://fri.com.ua.