Ринок праці в кризових умовах та напрямки удосконалення його державного регулювання

DG.
2022;
: cc. 144 - 157
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Українська академія друкарства

У статті розглянуто теоретичні основи публічного управління зайнятості населення України та запропоновано основні заходи удосконалення державного регулювання ринку праці в кризових умовах. Здійснено аналіз кількості вакансій на ринку праці та кількості безробітних (2018–2022 роки) загалом в Україні та по регіонах, досліджено явище вимушеної релокації підприємств, виявлено проблемні сфери економіки з дисбалансом кількості вакансій і безробітних. Розглянуто рейтинг затребуваних вакансій і безробітних за спе- ціальностями, який вказує що попит і пропозиція однакових вакансій прак- тично дублюється, що показує недостатній рівень кваліфікації працівників та їх кількість, низьку оплату, невідповідні умови праці тощо.

  1. Infliatsiinyi zvit. Lypen 2022 roku. Derzhavnyi tsentr zainiatosti. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q3.pdf?v=4.
  2. Popyt ta propozytsiia na zareiestrovanomu rynku pratsi u sichni-lypni 2022 roku. Derzhavnyi tsentr zainiatosti. URL: http:// www.dcz.gov.ua/analitics/68.
  3. Pro zainiatist naselennia: Zakon Ukrainy vid 01.03.2013r. № 5067-VI. VVR Ukrainy. 2013. No. 24. St. 243.
  4. Publichne upravlinnia u sferi zainiatosti v Ukraini u konteksti yevrointehratsii: problemy, efektyvnist, innovatsiinist, rezultatyvnist [Public administration in the field of employment in Ukraine in the  context of European integration: problems, efficiency, innovativeness, effectiveness: collective monograph] / Za nauk. red. d-ra derzh. upr. R. V. Voitovych ta K. V. Dubych [for the science. ed. d. state example R. V. Voytovych and K. V. Dubych]. 2020. 480 s.
  5. Suprun, K. V. (2021). Mekhanizmy publichnoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom sfery zainiatosti naselennia Ukrainy [Mechanisms of public management of innovative development of the sphere of employment of the population of Ukraine]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Seriia: Sotsialni ta povedinkovi nauky. [Herald of post-diploma education]. Vyp. 17. S. 236–266.