Formation of Greek Catholic Church Organizational Structure in United States: Parishes as Centers of National and Cultural Life of Ukrainian Emigration (1884–1914)

2017;
: pp. 9 - 14
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The study focus is given to the initial stage of formation of Greek Catholic Church in the United States. Certain common features, peculiarities, difficulties and conditions of parishes forming process are analysed. New criteria for morecomplete study are suggested in view of the historiography problem of parishes establishment dating. The statistics, geography, dates and dynamics of main parishes, general amount of churches, priests and parishioners are explored in the paper on the basis of historical sources.

1. Brief History of St. Mary’s Byzantine Catholic Church, Kingston, PA. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oocities.org/~pgresh/served.html//05.02.2014. 2. Kaszczak I. The Ukrainian Catholic Church in America: the first forty years (1884–1924 ) / Іvan Kaszczak // The Ukrainian Quarterly. – 2008. – No. 3–4. – Р. 200–210. 3. Krawczeniuk O. Origin of the Ukrainian Church in America / O. Krawczeniuk [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://theology.in.ua/en/index/monitoring/society_digest/61631//17.10.14. 4. Kuropas M. The rest of the story // The Ukrainian Weekly. – 2006. – October, 1. – Р. 7. 5. Paska W. Sources of Particular Law for the Ucrainian Catholic Church in the United States: A Dissertation Submitted to the Faculty of the Scool of Religious Studies of the Catholic University of America / Walter Paska. –Washington, 1975. – 183 p. 6. Pospishil V. J. Ex occidente lex. From the West – the law. The Eastern Catholic Churches under the tutelage of the Holy See of Rome / V. J. Pospishil. – N. Y. : St. Mary’s religious action fund, 1979. – 164 p. 7. Procko B. The Byzantine Catholic Province of Philadelphia: A History of the Ukrainian Catholic Church in the U.S.A. Dissertation presented to the Faculty of Arts of the University of Ottawa throughthe Department of History as partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophу / B. Procko. – Villanova, 1963. 8. Procko B. The establishment of the Ruthenian Church in the United States, 1884–1907 / Bohdan Procko // Pennsylvania history. – 1975. – 42. – P. 154. 9. Saint Stephen Byzantine Catholic Church Leisenring, PA. History [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archpitt.org/component/zoo/item/leisenringpa//25.05.13. 10. Saints Peter and Paul Byzantine Catholic Church [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://home.catholicweb.com/ByzantinePunxy/index.cfm/about//02.06.14. 11.Saints Peter and Paul Byzantine Catholic Church Duquesne, PA History [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archpitt.ofrg/component/zoo/item/duquesnepa 12. Slivka J. Historical Mirror Sources of the Rusin and Hungarian Greek Catholics in USA, 1884–1963. / J. Slivka. – Brooklyn, N. Y., 1978. – 342 p. 13. Warzeski W. Byzantine Rite Rusins in Carpatho-Ruthenia and America / Walter Warzeski. – Pittsburgh: Byzantine Seminary Press, 1971. – 332 р. 14. Worth Рarish history (1884–2010) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transfigurationchurchshamokin.com/history.htm125//19.05.2014. 15. Babiak A. Podvyh Mytropolyta Andreia Sheptytskoho yak Apostolskoho vizytatora dlia ukraintsiv (1920–1923) i yoho vzaiemyny z uriadom Polshchi / Avhustyn Babiak. – Trento- Boltsano, 2013. – c. 16. Bachynskyi Yu. Ukrainska immihratsiia v Ziedynenykh derzhavakh Ameryky / Yulian Bachynskyi. – T. 1. – Lviv, 1914. – 492 s. 17. Blazheiovskyi D. Beresteiska reuniia ta ukrainska istorychna dolia i nedolia. T. II: Kyivska Vselenska Tserkva v diaspori (1751–1988 ). / Per. z anhl. – Lviv: Svichado, 2000. – 1148 s. 18. Vavryk V. Yepyskop Soter Ortynskyi Chyna Sviatoho Vasyliia Velykoho. U sorokalittia yoho smerty / Vasyl Vavryk. – Filadelfiia: Vydavnytstvo OO. Vasyliian u ZDA, 1956. – 75 s. 19. Vidozva do vsikh viddiliv P. N. Soiuza // Svoboda (SShA). – 1907. – 26 veresnia. – S. 1. 20. Kravcheniuk O. Stezhkamy Ottsia Ivana Volianskoho v Amerytsi / Osyp Kravcheniuk. – Yorkton, 1981. – 85 s. 21. Mudryi S. Perekhid na inshyi obriad (z vizantiiskoukrainskoho na latynskyi) / Sofron Mudryi / per. z latynskoi movy o. Ivana Kozovyka. – Zhovkva: Misioner, 2013. – 228 s. 22. Na obezpechenie yzderzhekъ pryvytaniia eho Preosv. S. Sot. Ortynskoho noveishe zhertvovaly // Svoboda (SShA). – 1907. – 15 serpnia. – S. 1. 23. Ne buduite kaplyts! // Svoboda (SShA). – 1896. – 9 lypnia. – S. 1. 24. Ofitsiinyi sait Rusynskoi Hreko- Katolytskoi arkhyieparkhii Pitsburhu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.archpitt.org//24.01.14. 25. Proshchanie Ekstselentsii Andreia Sheptytskoho // Svoboda (SShA). – 1910. – 8 hrudnia. – S. 1. 26. Spomyny z davnykh lit // Svoboda (SShA). – 1912. – 5 veresnia. – S. 4. 27. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi ((TsDIAL Ukrainy), f. 358 (Sheptytskyi Andrei (Roman-Mariia- Oleksandr) (1865–1944), mytropolyt Halytskyi hrekokatolytskoi Tserkvy, hraf), op. 2, spr. 151 (Lysty sviashchenyka Yermi Karolia z Kanady i SShA do Sheptytskoho A.), 105 ark. 28. TsDIAL Ukrainy, f. 358 (Sheptytskyi Andrei (Roman- Mariia-Oleksandr) (1865–1944), mytropolyt Halytskyi hrekokatolytskoi Tserkvy, hraf), op. 2, spr. 178 (Lysty sviashchenykiv Kuziva Illi i Mykhaila do Sheptytskoho A.), 61 ark. 29. TsDIAL Ukrainy, f. 358 (Sheptytskyi Andrei (Roman-Mariia-Oleksandr) (1865–1944), mytropolyt Halytskyi hreko-katolytskoi Tserkvy, hraf), op. 2, spr. 85 (Lysty korespondentiv z prizvyshchamy na litery “B-Ya” zi SShA do Sheptytskoho A.), 97 ark. 30. TsDIAL Ukrainy, f. 358 (Sheptytskyi Andrei (Roman-Mariia-Oleksandr) (1865–1944), mytropolyt Halytskyi hreko-katolytskoi Tserkvy, hraf), op. 2, spr. 86 (Lysty sviashchenyka Kuryllo Kostiantyna z SShA do Sheptytskoho A.), 125 ark. 31. TsDIAL Ukrainy, f. 358 (Sheptytskyi Andrei (Roman-Mariia-Oleksandr) (1865–1944), mytropolyt Halytskyi hreko-katolytskoi Tserkvy, hraf), op. 2, spr. 230 (Lysty sviashchenykiv Oruna Zakhara i Pidhoretskoho Mykoly z Niu-Yorka do Sheptytskoho A.), 37 ark. 32. TsDIAL Ukrainy, f. 789 (Prystai Oleksa (1863-1944), hreko-katolytskyi sviashchenyk, misioner u SShA, tserkovnyi i hromadskyi diiach), op. 1, spr. 7 (Spohady pro misionersku diialnist v Amerytsi, lystuvannia z Bachynskym M., Okhrymovychem V., Sheptytskym A. ta in.), 151 ark.