Історіографічні аспекти використання інформаційного та комунікаційного потенціалу української блогосфери для історико-культурологічних досліджень

2017;
: cc.15 - 20
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Висвітлено головні етапи історії формування української блогосфери, охарактеризовано сучасний стан та особливості розвитку блогів та мікроблогів в Україні. Виділено аспекти, що визначають цінність контенту блогосфери для дослідника історичної та культурологічної тематики: видова різноманітність опублікованої в блогах інформації, що може бути і первинним, і вторинним джерелом інформації; актуальність інформації, що забезпечується регулярними публікаціями та оновленнями, архівуванням суспільно важливої інформації; збільшення кількості блогів, на яких обговорюється історична та культурологічна тематика; поява професійних блогерів, які стали своєрідним «лідерами думок», експертами з питань історії та культури. Обґрунтовано можливості та переваги комунікаційного потенціалу блогів, що: дають змогу постійно залучати цільову аудиторію та привертати її увагу до проблем розвитку української культури; забезпечують побудову емоційного зв’язку з читачем блогу завдяки особистісному аспекту інформації, яку публікують автори блогів, сприяють розвитку дискусії на актуальні теми історичної чи культурологічної тематики; генерують мультимедійний джерельний контент. Вибірку блогів та їхнього контенту для історіографічних досліджень історичної та культурологічної тематика запропоновано здійснювати з урахуванням таких характеристик: авторський підхід до інформаційного наповнення блогу; унікальність контенту блогу; чітко визначена тематична спрямованість блогу. Охарактеризовано контент нових тематичних онлайн-проектів блогосфери України, які генерують важливу інформацію про сучасну історію та культуру, розвивають актуальну історико-культурологічних проблематику.

1. Жданович О. В. Дослідницькі ресурси історичної тематики в мережі Інтернет: створення та використання: автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Олексій Вікторович Жданович; Інститут історії України НАН України. — К., 2010. — 20 с. 2. Пелещишин А. Химиця Н. Історіографічний аспект подання інформації про ситуацію в зоні АТО у віртуальних спільнотах / А. Пелещишин, Н. Химиця // Матеріали 4-ї Міжнар. наук. конф. «Інформація, комунікація, суспільство»: 21–24 травня 2015. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. — С. 246–248. 3. Пелещишин А. Інтернет-джерела як засіб використання інформації для джерелознавців /А. Пелещишин, Т. Білущак // Науковий журнал з історії та архівознавства «Сумський історико- архівний журнал». — Суми, 2016. — № XXVI. — С. 16–24. 4. Hymytsia N. The main directions of the use of the Internet resources in the social and humanitarian studies / N. Hymytsia, T. Derkachova // Proceedings 6th International Academic Conference of Young Scientists «Humanities and Social Sciences 2016» (HSS-2016). — Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. — Electronic edition on CD-ROM., P. 215–216. 5. Khymytsia N., Lisina S., Morushko O., Zhezhnych P. Peculiarities in Generating Historical Information in Virtual Communities / N. Khymytsia, S. Lisina, O. Morushko, P. Zhezhnych // Advances in Intelligent Systems and Computing: Selected Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2017, September 5–9 Lviv, Ukraine, Shakhovska N. (Ed.). — Springer International Publishing: 2017. — Vol. 1. — P. 336–339. 6. Мина Ж. В. Інтернет- ресурси історії України в глобальній комп’ютерній мережі: інформаційне наповнення [Електронний ресурс] / Ж. В. Мина, А. М. Пелещишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2014. — № 809. — С. 104–109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPDA_2014_809_22.pdf. — Назва з екрана. 7. Griffin Roger. Using the Internet as a Resource for Historical Research and Writing. [Electronic resource]. — Distance Instruction and Lifelong Learning Online, 1999. — Mode of access: WWW. URL: http://www.austincc.edu/history/inres00title.html. — Title from the screen. 8. Graham Suzanne. Historians and Electronic Resources: Patterns and Use. [Electronic resource]. — Journal of the Association for History and Computing, vol. 5, no. 2, 2002. — Mode of access: WWW. URL: http://hdl.handle.net/2027/spo.3310410.0005.201/. — Title from the screen. 9. Hensen Steven. Primary Sources, Research, and the Internet: The Digital Scriptorium at Duke. [Electronic resource]. — First Monday, Peer Reviewed Journal on the Internet, vol. 2, no. 9, 1997. — Mode of access: WWW. URL: http://131.193.153.231/www/issues/issue2_9/hensen/. — Title from the screen. 10. Robertson Stephen. Doing History in Hypertext. [Electronic resource]. — Journal of the Association for History and Computing, vol. 7, no. 2, 2004. — Mode of access: WWW. URL: http://hdl.handle.net/2027/spo.3310410.0007.201/. — Title from the screen. 11. Яндекс: свіжа статистика по українській блогосфері [Електронний ресурс] — Режим доступу: http:// blogoreader. org. ua/2009/11/07/yandex-blogosphere/. 12. Блог [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://uk.wikipedia.rg/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3#CITEREF.D0.90.D0.B.... 13. Статистика української блогосфери 2010 та про що вона свідчить [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://blogosphere.com.ua/2010/10/24/ukrainianblogosphere-stats/.