РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ INSTAGRAM У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО КОНТЕНТУ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Соціальна мережа Instagram вже давно вийшла за межі розважальної платформи, на якій можна ділитися лише світлинами і короткими підписами до них. Тепер це повноцінний ресурс для популяризації власного контенту і поширення його на інших соціальних платформах, зокрема у Facebook. Починаючи зі свого заснування у 2010 році і дотепер ця соціальна мережа регулярно оптимізує свої функції, чим спрощує роботу для користувачів. Сьогодні кожне популярне вітчизняне медіа, а також багато впливових осіб держави є зареєстрованими на вебресурсі Instagram, і активно налагоджують роботу тут. Це різнобічна соціальна мережа, оскільки тут можна ділитися власним контентом, популяризувати себе, шукати інформаційні приводи та черпати актуальну й свіжу інформацію безпосередньо від першоджерел. Платформа Instagram має низку особливостей, функцій та трендів, використовуючи які, можна оптимізувати свою роботу та ефективно популяризувати журналістський контент і власну діяльність. Наслідуючи діяльність своїх закордонних колег, вітчизняні медійники також активізували свою роботу в мережі Instagram. В Україні вже сформувалась ціла плеяда засобів масової інформації, які не менш цікаво та інформативно працюють на цій платформі. Кожен з них має свій неповторний стиль подачі контенту, чим привертає увагу багатьох підписників до справді цікавих та злободенних тем для суспільства. Також частими є випадки, коли пост чи сторіс відомої людини в цій соцмережі є приводом для написання журналістського матеріалу, а іноді навіть для розслідування і покарання винних. Саме тому вітчизняні медіа, усвідомивши всю масштабність впливу ресурсу Instagram на аудиторію, активно налагоджують свою роботу тут.

1. Кіца М. (2018). Роль соціальних мереж у сучасній журналістиці. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки. № 896. С. 98–105.

2. Вишневська І. (2015). Соціальні мережі як джерело підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 41. С. 521–530. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001520.

3. Синчак Б. А., Коваль А. Г., Кеда А. О. (2021). Вплив соціальних мереж на журналістику. Габітус. Вип. 25. С. 21–26. URL: http://habitus.od.ua/journals/2021/25-2021/5.pdf.

4. Григорова З. В. (2017). Нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі – ієрархія інформаційного простору. Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. Вип. 3 (57). С. 93–100. URL: https://ela.kpi.ua/ bitstream/123456789/22642/1/10_hryhorova_zv_new_media.pdf.

5. Гарматій О., Онуфрів С. (2021). Соціальні мережі як джерело інформації у роботі журналіста. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Журналістика”. № 2. С. 49.

6. Залізняк Ю. Б. (2012). Роль соціальних мереж у контексті суспільних трансформацій. Вісник Львівського університету. Серія “Журналістика”. Вип. 36. С.137–143.

7. Косолап О. В. (2016). Використання соціальних мереж у виявленні та розслідуванні злочинів: зарубіжний досвід та перспективні напрямки. Молодий вчений. Вип. 8 (35). С. 93.

8. Stelzner M. (2009). Social Media Marketing Industry Report. How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses. URL: https://files.grahamjones.co.uk/socialmarketingreport.pdf.

9. Poynter R. (2010). The Handbook of Online and Social Media Research:Tools and Techniques for Market Researchers. Wiley. Р. 254.

10. Pierre С. (2018). What is the Difference between Social Media and Social Network? URL: https://medium.com/ @christina_meyer/what-is-the- difference-between-social-media-and-social-network-e6dd5ad28d8f.

11. Семен Н. Ф. (2019). Роль Stories мережі Instagram в популяризації журналістського контенту. Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ. С. 98.

12. Найпопулярнішою соцмережею серед української молоді є Інстаграм-опитування. 2021. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-molod-sotsmerezhi-dosladzhennya/3140.... 13. Семен Н. Ф. (2021). Особливості подачі інформації про пандемію COVID-19 на Instagram-акаунтах сучасних українських медіа (на прикладі профілів телеканалів “НТА” та “Україна 24”). Держава та регіони: серія “Соціальні комунікації”. № 2. С. 131.