Визначення горизонтальних деформації земної поверхні території України за даними ГНСС вимірів

https://doi.org/10.23939/jgd2023.02.089
Надіслано: Вересень 10, 2023
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

Метою досліджень є виявлення горизонтальних деформацій земної поверхні території України, використавши тільки перевірені і придатні для геодинамічної інтерпретації ГНСС станції. Вхідними даними є спостереження з 30 ГНСС станцій за період 2017 до 2020 р. Методика. Методика включає аналіз сучасних деформацій земної кори території України. У результаті вперше проаналізовано вплив часових серії координат, створених двома різними методами: точного позиціонування PPP і класичним диференційним методом, на визначення деформаційних процесів. Встановлено, що на сьогоднішній день для задач моніторингу, в тому числі і геодинамічного, варто використовувати метод точного позиціонування PPP, точність визначення швидкостей ГНСС станцій якого в результаті перевірки  виявилась вищою ніж в класичному диференційному методі. Результати. Побудовано карту горизонтальних деформацій земної кори на території України за даними часових рядів координат ГНСС станцій. Визначено ділянки розтягу земної кори в районах Шепетівка- Старокостянтинів Хмельницької області, Бориспіль – Прилуки- Переяслав-Хмельницький Київської і Чернігівської області, а також ділянку стиску земної кори в Ніжин – Степові Хутори – Козелець Чернігівської області. Додатково побудовано карту горизонтальних зміщень ГНСС-станцій, де спостерігаємо різнононаправленість цих зміщень, що швидше всього спричинено наявністю сучасних субвертикальних і субгоризонтальних розломів та розломних зон. Для кращої інтерпретації отриманих результатів необхідно залучити геолого-геофізичні дані тектонічної активності території України.

 1. Круглов С., Арсірій Ю., Веліканов В., Знаменська Т., Лисак А., Лукін О., Шашкевич І., Попадюк І., Радзівілл А., Холодних А. (2007). Тектонічна карта України. Масштаб 1: 1 000 000. Пояснювальна записка. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна геологічна служба. Український державний геологорозвідувальний інститут. К.: УкрДГРІ, 132 ст.
 2. Михайлов В. (2002). Основи геотектоніки: Навчальний посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний ”Київський університет”, р. 168 с.
 3. Орлюк М.,  Іщенко М. (2019). Аналіз деформації земної поверхні за даними глобальних навігаційних супутникових систем з її новітніми рухами на території України. Допов. Нац. акад. наук Укр. № 8, 59—68 10.15407/dopovidi2019.08.059
 4. Хоптар А. (2020). Томографія тропосфери на основі опрацювання даних мульти-GNSS спостережень: дис. на здобуття ступеня доктора філософії. Львів. 175 с.
 5. Doskich S. (2021). Deformations of the land crust of the Carpathian region according to the data of GNSS observation. Geodesy, Cartography, and Aerial Photography, 93(1), 35–41. https://doi.org/10.23939/ istcgcap2021.93.035.
 6. Dvulit, P., Savchuk, S., Sosonka, I. (2021). Accuracy estimation of site coordinates derived from GNSS-observations by non-classical error theory of measurements. Geodesy and Geodynamics, 12(5), 347-355. ttps://doi.org/10.1016/j.geog.2021.07.005.
 7. Dvulit P., Savchuk S., Sosonka I. (2020). The processing of GNSS observation by non-classical error theory of measurements. Geodynamics. Volume 1(28), Number 1(28): 19-28 https://doi.org/10.23939/jgd2020.01.019
 8. GipsyX Release Notes. (2023). Section 335, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology. Government sponsorship acknowledged.
 9. Herring, T., King, R., Floyd, M., & McClusky, S. (2018). Introduction to GAMIT/GLOBK, Release 10.7. Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Science MIT, USA, 54 p.
 10. Ishchenko M. (2018). Investigation of deformations of the earth crust on the territory of Ukraine using a GNSS observations. Artificial Satellites, 53(3), 117-126. https://doi.org/10.2478/arsa-2018-0009.
 11. Ishchenko M. & Khoda O. (2020, December). On GNSS Activity at the Main Astronomical Observatory NASU. In International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020» (Vol. 2020, No. 1. Pp. 1–5). European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205731
 12. Łyszkowicz, A., Pelc-Mieczkowska, R., Bernatowicz, A., & Savchuk, S. (2021). First results of time series analysis of the permanent GNSS observations at polish EPN stations using GipsyX software. Artificial Satellites, 56 (3), p.101-118. http://dx.doi.org/10.2478/arsa-2021-0008
 13. Marchenko O., Perii S., Lompas O., Holubinka Yu., Marchenko D., Kramarenko S. & Salawu A. (2019). Determination of the horizontal strain rates tensor in Western Ukraine. Geodynamics. Volume 2 (27), 5-17 https://doi.org/10.23939/jgd2019.02.005
 14. Savchuk, S. & Doskich, S. (2017). Monitoring of crustal movements in Ukraine using the network of reference GNSS-stations. Scientific journal Geodynamics, 2(23), 7–13. https://doi.org/10.23939/jgd2017.02.007
 15. Teunissen, P. J. G., & Khodabandeh, A. (2015). Review and principles of PPP-RTK methods. Journal of Geodesy, 89(3), 217–240. https://doi.org/10.1007/s00190-014-0771-3
 16. Tretyak, & Brusak, I. (2022).  Modern deformations of Earth crust of territory of Western Ukraine based on «GEOTERRACE» GNSS network data.  Geodynamics. 1(32), 16-25. https://doi.org/10.23939/jgd2022.02.016
 17. Tretyak, K., Zayats, O., Hlotov, V., Navodych, M., & Brusak I. (2022). Establishment of the automated system of geodetic monitoring for structures of Tereble-Ritska HPP. Geodesy, cartography and aerial photography.  95: 13-21. https://doi.org/10.23939/istcgcap2022.95.013
 18. Tretyak, & Palianytsia, (2021). Research of seasonal deformations of the Dnipro HPP dam according to GNSS measurements. Geodynamics. 1(30), 5-16. https://doi.org/10.23939/jgd2021.01.005
 19. Zhang, B., Chen, Y., & Yuan, Y. (2018a). PPP-RTK based on undiferenced and uncombined observations: Theoretical and practical aspects. Journal of Geodesy, 93(7), 1–14. https://doi.org/10.1007/s00190-018-1220-5