невизначеність

DIRECT SOLUTION OF POLYNOMIAL REGRESSION OF ORDER UP TO 3

This article presents results related to the direct solution of the polynomial regression parameters based on the analytical solving of regression equations. The analytical solution is based on the normalization of the values of independent quantity with equidistance steps. The proposed solution does not need to directly solve a system of polynomial regression equations. The direct expressions to calculate estimators of regression coefficients, their standard deviations, and also standard and expanded deviation of polynomial functions are given.

CALIBRATION OF QUARTZ ELECTRONIC STOPWATCHERS COMPARISON METHOD USING A DIGITAL CAMERA

Measurement of time intervals with low accuracy on intervals from a few seconds to several hours or days is relevant for some broad applications in various fields of activity. Such measurements are widely used in the technological processes of various enterprises during the preparation and quality control of the preparation of medicines, during the maintenance of technical equipment and mechanisms, chemical technological processes, etc.

ANALYSIS OF CALORIMETRIC METHOD OF MEASUREMENT OF NATURAL GAS CALORIFIC VALUE

The article considers the current methods of measuring the calorific value of natural gas which are valid in the upto-date gasometry. The procedure for measuring the gross and net volume-basis specific calorific value of natural gas by the calorimetric method is analyzed. It is shown that to increase the accuracy and validity of measurement results, the experiment to determine the values of gross and net volume-basis specific calorific should be performed for at least 5 samples of the investigated gas.

Моделювання в cфері вантажних перевезень: амбівалентність управлінських рішень в умовах карантинних обмежень та економічної конкуренції

Запропоновано методику, яка забезпечує обґрунтованість управлінських рішень в умовах економічної конкуренції та амбівалентності дій уряду. Вона складається з 6 етапів: формулювання мети; формування відповідної інформаційної бази; формування експертної групи; безпосереднє проведення опитування; вибір найбільш перспективних варіантів рішень щодо стабілізації ситуації в сфері вантажних залізничних перевезень; проведення оцінки однорідності експертної групи.

UNCERTAINTIES OF THE ESTIMATORS AND PARAMETERS OF DISTRIBUTION IN MEASUREMENTS WITH MULTIPLY OBSERVATIONS

The article shows that the commonly used method of estimating the Type A uncertainty of measurements based on the standard deviation of estimators of population parameters does not meet the definition of uncertainty. For correct determination of the standard uncertainty, it is necessary to use the distribution of the corresponding population parameter at the values of population estimators determined from the experiment but not the probability distribution of the estimator.

Опрацювання результатів вимірювань довжини для звірень або калібрувань віддалемірів і тахеометрів на польовому компараторіі

Розроблена методика зрівнювання результатів вимірювань довжини під час калібрування польового компаратора для повірки (калібрування) віддалемірів та віддалемірної частини тахеометрів. На її базі також розроблена методика оброблення результатів звірень еталонних віддалемірів на польовому компараторі за методом найменших квадратів (МНК). За МНК оцінюються адитивні систематичні зміщення вимірювань довжини кожним віддалеміром, а також систематичні зміщення, які вносить в результати вимірювань довжини кожний відбивач. Мультиплікативні ступені еквівалентності віддалемірів оцінюються також.

Рівняння середнього арифметичного профілю шорсткості

Для підвищення точності вимірювання витрати газу за допомогою витратомірів змінного перепаду тиску необхідно застосувати залежності для визначення коефіцієнтів рівняння витрати газу, що забезпечать найменшу відносну сумарну розширену невизначеність розрахунку та збільшать точність вимірювання вхідних величин в реальному часі. Однією з таких величин є середнє арифметичне відхилення профілю шорсткості внутрішньої поверхні трубопроводу. Отримано рівняння для розрахунку середнього арифметичного відхилення профілю шорсткості внутрішньої поверхні труби в реальному часі.

Політична невизначеність як складова розвитку українського суспільства

Проаналізовано сутність невизначеності, яка виступає атрибутом політичного життя суспільства. З’ясовано джерела виникнення невизначеності. Охарактеризовано тенденційність політичної невизначеності в умовах перехідного періоду українського суспільства. Визначено основні чинники, що породжують стан невизначеності українського суспільства.