ГІС-технології

Дослідження просторового розташування санітарно-захисних зон виробничих підприємств методами геоінформаційного моделювання

Актуальною є проблема застосування тематичного картографування територій виробничих об’єктів з метою отримання просторових даних про шкідливий вплив на навколишнє середовище. Одним з факторів, який мінімізує цей вплив, є дотримання санітарно-захисних зон. Території, відведені під санітарно-захисні зони, повинні відповідати актуальним даним про місцевість, змоделювати яку можна сучасними засобами ГІС-технологій з використанням даних дистанційного зондування Землі, що надасть можливість швидко та точно отримувати просторові характеристики об’єктів та проводити аналіз тематичної інформації.

Гіс-технології та 3-d моделювання у картографуванні прояву екзогенних процесів на відновлюваних територіях

Розвиток екзогенних процесів на поверхні Землі є проблемою широкого масштабу. Завдяки розвитку екзогенних процесів відбуваються зміни у складі і структурі земної кори та її поверхні. Руйнування вулиць, житлових будинків та громадських споруд, автомобільних доріг та залізниць призводить до колосальних втрат.

Продукти ГІС-технологій для підвищення туристичної привабливості дестинації (на прикладі Чернігівської області

Мета цієї роботи – аналіз продуктів ГІС-технологій, покликаних підвищувати туристичну привабливість дестинації, дослідження можливостей ГІС-технологій при формуванні туристичного продукту. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності застосування інноваційних підходів до використання ГІС-технологій при розробленні національних туристичних продуктів. Методика дослідження ґрунтується на застосуванні статистичного методу обробки даних, картографічного методу дослідження з застосуванням ГІС та методу просторового аналізу.

Геоінформаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів

Проаналізовано дослідження та розробки в галузі геоінформаційних технологій для планування подорожі та супроводу різних груп туристів. Сформовано класифікацію геоінформаційних технологій та основаних на них застосунків для різних задач і потреб туристів. Обґрунтовано доцільність створення геоінформаційного застосунку комплексної інформаційної підтримки туриста поєднанням інтелектуальних технологій аналізу даних із функціональними можливостями геоінформаційних систем.

Геоінформаційний підхід та проблематика щодо оновлення планово-картографічних матеріалів з використанням аеро- та космічних знімків

У статті пропонується спосіб відновлення картографічних матеріалів на основі різнорідної інформації з використанням ГІС технологій. Для дослідження технології оновлення великомасштабних планів і карт були створені експериментальні геоінформаційні проекти. В якості основного способу відновлення планово-картографічних матеріалів пропонується коригування їх вмісту на основі матеріалу – ерофото- і космічних зйомок.

Оцінка точнісних вимог до систем навігації при визначенні координат точок місцевості фотограмметричним комплексом

Отримано формули для апріорної оцінки точності наземної зйомки з рухомих носіїв.

Застосування методів дистанційного зондування у моніторингу навколишнього середовища

Наведено аналітичний огляд сучасних методів дистанційного дослідження земельних ресурсів та вказані практичні можливості використання їх в сільському господарстві. Зроблено висновки про необхідність використання космічних методів дистанційного зондування на сучасному етапі.

Дослідження динамічних процесів на гірничо-промислових об’єктах методами геоінформаційного моделювання

Мета. Актуальною є проблема застосування тематичного картографування на територіях з техногенними загрозами, до одної з яких належить Домбровський кар’єр у місті Калуші Івано-Франківської області. Будь-який шлях усунення цих загроз потребує чітких розрахунків обсягу робіт, прогнозування змін, які можуть відбутися на місцевості з впровадженням того чи іншого способу запобігання техногенній катастрофі. Такі розрахунки і прогнози повинні опиратися на актуальні дані про територію, змоделювати яку можна сучасними засобами ГІС-технологій.

Картографічне забезпечення адміністрування земельних ресурсів

Мета. Адміністрування земельних ресурсів є важливою складовою земельної політики держави. Своєю чергою, прийняття виважених рішень щодо цільового використання земельних ресурсів, їх охорони та відтворення вимагає достовірної та об’єктивної інформації в різних її аспектах, зокрема й картографічної, представленої на момент прийняття або вироблення управлінських рішень.