Досвід побудови і дослідження точності локальної просторової мережі трилатерації

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

В [2] теоретично обґрунтовано доцільність розвитку мереж просторової трилатерации для вивчення деформацій земної поверхні на геодинамічних полігонах. Переваги методу побудови геодезичних мереж перед традиційними безсумнівні, оскільки визначається одночасно три координати пунктів, або три складові руху точок земної поверхні в просторі; всі вимірювання, що проводяться в мережі, однорідні, так як виконуються одним видом вимірювальних приладів, а саме електронно-оптичними светодальномерами, і, як наслідок, однорідні помилки вимірювальної інформації; відсутні проблеми редукції при зрівнянні подібних мереж, так як останнім виконується в тривимірному просторі з вільним вибором системи координат.

  1. Иордан В., Эггерт О., Кнейсель М. Руководство по геодезии. М., 1971. Т. 6.
  2. Киричук В. В., Глаголев М. Л. О возможности применения пространственной трилатерации для изучения деформаций земной поверхности // Геодезия. картография и аэрофотосъемка. 1989. Вып. 49. 
  3. Ковалив И. И., Савяк З. Р. Точность пространственной линейной засечки по четырем исходным пунктам // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1986. Вып. 47. 
  4. Колесник Н. А., Островский А. П., Скупин Б. П. Уравнивание свободных линейных сетей // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1979. Вып. 29.
  5. Савяк 3. Р., Ковалив И. И. Точность линейной засечки по трем исходным пунктам и точка Лемуана // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1987. Вып. 46. 
  6. Escobal Р. R. Multibaseline: Aprecision ground geodetic measurement tectnique // J. Astrounaut. Sci 1978. V. 26.