До питання оцінки точності вимірювання перевищень методом GPS

1
Національний університет "Львівська політехніка"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено вплив тривалості спостережень, довжини вектора та мінімальної висоти супутників над горизонтом для визначення вертикальної складової GPS вимірів. Виведено формулу середньої квадратичної похибки виміряних перевищень методом GPS від мінімального кута висоти супутників над горизонтом, тривалості спостережень  та довжини вектора. Виконано детальну оцінку точності отриманого виразу. Порівняно точність визначення перевищень методом геометричного нівелювання та методом GPS.

1. Грицюк Т.Ю., До питання розробки методики моніторингу вертикальних зміщень інженерних споруд ГЕС за допомогою GPS технологій. // Збірник наукових праць ХІІ міжнародного науковотехнічного симпозіуму “ Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS і GISтехнології”. – Алушта – 2007.

2. Третяк К.Р., Черепанов Е.І. Експериментальне дослідження точності GPS-системи SR-9500 LEICA // Зб. наук. пр. наук.-техн. конф., присвяченої святу працівників геології, геодезії та картографії. Львів: ДУ “Львівська політехніка”. – 1999.

3. Третяк К.Р., Шушкова Т.М. До питання тривалості GPS-вимірів при побудові державних мереж 1-го та 2-го класів // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2001. – № 61.

4. www.sopak.ucsd.edu/cgi-bin/dbDataBySite.cgi.