Формування позитивної корпоративної культури організацій

2017;
: pp. 118-123
Автори:
1
Державне підприємство “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Розглянуто різні підходи до визначення корпоративної культури організації. Розкрито основні функції та етапи її розвитку. Висвітлено проблеми формування сучасної стратегії корпоративної культури організації та ключові напрями її реалізації в Україні.

1. Ліфінцев Д. С. Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 2 (56). – С. 154–158 с.

2. Зубенко В. Фактори, що формують культуру підприємства // Проблеми і перспективи розвитку співпраці країн Східної Європи, Південної в рамках Чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ. – Одеса, Донецьк, 2008. – Т. II. – С. 752–760.

3. Кузня Н. І. Механізм корпоративної культури // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 7–8 (26–27). – С. 12–15.

4. Лопухова К. О. Вплив корпоративної культури на соціальні процеси підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 31. – С. 216–219.