ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2023;
: cc.48-53
1
Національний університет "Львівська політехніка", Україна

У статті здійснено порівняння міжнародних вимог ISO 9001:2015 та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG 2015 щодо забезпечення якості вищої освіти. Розглянуто та адаптовано загальні міжнародні принципи управління якістю до закладів вищої освіти. Наведено основні вимоги до системи управління якістю (СУЯ) закладу вищої освіти відповідно до міжнародних та європейських норм, а також переваги та основні вимоги до впровадження СУЯ. Запропоновано інтеграцію інтелектуальної системи управління у загальну систему управління якістю освітніми послугами, як інструменту для управління процесами надання освітніх послуг та удосконалення їх якості.

[1] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), Brussels, Belgium, 2015. Available: https://www.enqa.eu/wpcontent/
uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
[2] Girmanová, L., Šolc, M., Blaško, P., & Petrík, J. Quality Management System in Education: Application of Quality Management Models in Educational OrganizationCase Study from the Slovak Republic. Standards, Vol.
2(4), pp. 460–473, 2022. DOI: 10.3390/standards 2040031 [3] Ulewicz, R., Sethanan, K., Nitkiewicz, T., & Wiśniewska-Sałek, A. Quality of educational services. Quality – yesterday, today, tomorrow, Vol. 21(1), pp. 293–305, 2020. DOI: 10.30657/hdmk.2020.18
[4] Quality management systems – Requirements. ISO 9001:2015, International Organization for Standardization, 2015. Available: http://www.iso.org.
[5] Quality management systems – Fundamentals and vocabulary. ISO 9000:2015, International Organization for Standardization, 2015. Available: http://www.iso.org
[6] Educational organizations – Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for us. ISO 21001:2018, International Organization
for Standardization, 2018. Available: http://www.iso.org

[7] Bubela, T., Mykyychuk, M., Hunkalo, A., Boyko, O., Basalkevych, O. A study of the uncertainty of expert measurement results in the quality management system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 3/3 (81), pp. 4 – 11, 2016. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.71607
[8] Koval A. Logico-linguistic models in fuzzy systems. Programming problems, Vol. 2/3, pp. 375–378, 2008. Available: https://core.ac.uk/download/pdf/38468699.pdf
[9] Elhoseny, M., Metawa, N., Darwish, A., Hassanien, A. Intelligent information system to ensure quality in higher education institutions, towards an automated euniversity.
International Journal of Computational Intelligence Studies, Vol. 6 (2/3), pp.115 – 149, 2017. DOI:10.1504/ijcistudies.2017.089049