Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів україни на основі використання європейського досвіду

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Визначено напрями вдосконалення юридичної освіти та фахової підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання досвіду ЄС у цій сфері. Сформовано завдання реформування юридичної освіти, досліджено практику підготовки юристів та працівників правоохоронних органів у країнах ЄС, доведено переваги тренінгових форм навчання за умов максимальної імітації реальних ситуацій. З’ясовано наукові підходи до проведення цих реформ та наголошено, що їхня реалізація здатна вплинути на якісний критерій оцінювання результативності юридичної освіти в Україні.

1. Bil'chenko V. V. Svitovyy dosvid pidhotovky kadriv politsiyi ta yoho vprovadzhennya v Ukrayini [World experience training police and its implementation in Ukraine]. Teoriya ta praktyka pravookhoronnoyi diyal'nosti: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [Theory and Practice of Law Enforcement: International Scientific Conference]. L'viv, 2016, pp. 42–45. 
2. Fihel' Yu. O. Rol' praktychnoyi profesiynoyi diyal'nosti v osvitn'omu protsesi studentiv yurydychnykh spetsial'nostey [The role of professional practice in education law students]. Pravo i bezpeka : naukovyy zhurnal, 2010, 
Vol. 4, pp. 122–126. 
3. Sistema politseyskogo obrazovaniya v Germanii [Police education system in Germany]. Avalable at: http://www.bygeo.ru/strany/germaniya/1517-sistema-policeyskogo-obrazovan.... (accessed 20.12.2016) (In Russian). 
4. Krasnyts'kyy I. V., Yosypiv Yu. R. Deyaki aspekty treninhovoho navchannya politseys'kykh na taktychnykh polihonakh [Some aspects of training police training on tactical grounds]. Teoriya ta praktyka pravookhoronnoyi diyal'nosti: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [Theory and Practice of Law Enforcement: International Scientific Conference]. L'viv, 2016, pp. 181–184. 
5. Vynyarchuk I. S. Problemni pytannya vohnevoyi pidhotovky na suchasnomu etapi reformuvannya Natsional'noyi politsiyi Ukrayiny [Problems of fire training at the present stage of reforming the National Police of Ukraine] Teoriya ta praktyka pravookhoronnoyi diyal'nosti: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [Theory and Practice of Law Enforcement: International Scientific Conference]. L'viv, 2016, pp. 57–60. 
6. Zarubezhnyy opyt okhrany obshchestvennogo poryadka s aktsentom na preduprezhdenie prestupleniy [Problems of fire training at the present stage of reforming the National Police of Ukraine]. Avalable at: http://www.ormvd.ru/pubs/15218. (accessed 20.12.2016) (In Russian). 
7. Golovkina A., Pototskiy N. Zarubezhnyy opyt razrabotki programm profilaktiki pravonarusheniy [Foreign experience in the development of crime prevention programs]. Avalable at: http://litterref.ru/yfsjgemerjgeotrmer.html. (accessed 20.12.2016) (In Russian). 
8. Tsel'yu proekta yavlyaetsya uluchshenie kommunikatsii mezhdu politsiey i shkolami [The aim of the project is to improve communication between police and schools]. Avalable at: http://112.ua/obshchestvo/v-nacpolicii-prezentovali-proekt-community-pol.... (accessed 20.12.2016) (In Russian). 
9. Marchenko, M. N. Yuridicheskoe obrazovanie. Sostoyanie i perspektivy razvitiya [Legal education. Status and prospects of development]. Pravovedenie, 1999, Vol. 3, pp. 222–232.
 

I. Lychenko «Areas of improvement legal education and training of the law enforcement officials in Ukraine on the basis of use European experience» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/areas-improvement-legal-education-and