Термодинаміка адсорбції катіонів (NH4+) на Al2O3 за статичних умов

2018;
: pp. 143-146
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

Експериментально досліджено адсорбцію йонів амонію природним цеолітом та Al2O3 за статичних умов. Обґрунтовано причину зміни рН досліджуваного розчину під час адсорбції йонів амонію на Al2O3. Побудовано діаграму складу двокомпонентної системи і встановлено склад адсорбційної системи в стані рівноваги. Здійснено термодинамічні розрахунки адсорбційної системи Al2O3–NH4Cl–H2O. Встановлено, що поглинання амонію оксидом алюмінію відбувається за механізмом фізичної адсорбції.

[1] Sabadash V., Gumnitsky J., Hyvlyud A..: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 235. https://doi.org/10.23939/chcht10.02.235
[2] Demir A., Gunay A., Debik E.: Water SA, 2002, 28, 329. https://doi.org/10.4314/wsa.v28i3.4903
[3] Gomelya M., Trohymenko G., Shabliy T..: Vost.-Evr. Zh. Peredovykh Techn., 2016, 3, 18. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72328
[4] Kawasaki N., Ogata F., Takahashi K. et al..: J. Health Sci., 2008, 54, 324. https://doi.org/10.1248/jhs.54.324
[5] Zhang L., He H.: J. Catal., 2009, 268, 18. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2009.08.011
[6] Newsam J.: Science, 1986, 231, 1093. https://doi.org/10.1126/science.231.4742.1093
[7] Sabadash V., Mylanyk O., Matsuska O., Gumnitsky J..: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 459. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.459
[8] Mahmoud M.: Beni-Suef Univ. J. Basic Appl. Sci., 2015, 4, 142. https://doi.org/10.1016/j.bjbas.2015.05.008
[9] Demutskaya L., Kalinichenko I.: J. Water Chem. Technol., 2010, 32, 90. https://doi.org/10.3103/S1063455X10020049
[10] Haynes W.: CRC Handbook of Chemistry and Physics. Taylor & Francis, London 2015.
[11] Gumnitskiy Ya., Sabadash V. Pratsi Odeskoi Akad. Harch. Techn., 2012, 41, 197.