Смоли з кисневмісними функційними групами, що одержані з продуктів переробки горючих копалин: огляд досягнень

2023;
: cc. 574 - 591
1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Lviv Polytechnic National University
4
Національний університет „Львівська політехніка”
5
Lviv Polytechnic National University

Для синтезу смол з кисневмісними функційними групами використовували фракції С9 піролізу вуглеводнів, важку бензинову і легку фракцію кам’яновугільної смоли, що отримувалися з рідких продуктів коксування вугілля (РПКВ). Використовуючи вищевказані нецільові та/або побічні про-дукти переробки органічної сировини, різного роду ініціатори й промислові мономери, отримано: методом ініційованої олігомеризації (з фракцій С9) – нафтополімерні смоли з функційними групами; методом радикальної коолігомеризації (з РПКВ) – кумарон-інденові смоли з функційними групами. Вивчено вплив основних чинників керування процесом синтезу смол з функційними групами на їхні кількісні і якісні харак-теристики, зокрема, досліджено вплив температури процесу, його тривалості і складу реакційної суміші. Використовуючи ІЧ-спектроскопію, проаналізовано структуру синтезованих смол і підтверджено присутність у них функційних груп: епоксидних, карбоксильних, гідроксильних і метакрилатних.

 1. Chang, T.; Huang, Y.; Yang, W. Waste to Treasure: Prepara-tion of Functional Polymeric Particles from Waste Olefins in Car-bolic Oil by Self-Stabilized Precipitation Polymerization. ACS Appl. Polym. Mater. 2023, 5, 2807-2815. https://doi.org/10.1021/acsapm.3c00050
 2. Kumar, S.; Krishnan, S.; Mohanty, S.; Kumar Nayak, S. Synthesis and Characterization of Petroleum and Biobased Epoxy Resins: A Review. Polym. Int. 2018, 67, 815-839. https://doi.org/10.1002/pi.5575
 3. Hassanpour, M. A Review of Four Kinds of Resin Production Technologies Based On Recent Developments. Int. J. Ind. Eng. 2021, 8, 1-12. http://www.internationaljournalssrg.org/IJIE/paper-details?Id=81
 4. Bratychak, М.М.; Grynyshyn, О.B. Tekhnolohiia nafty i hazu; Publishing House of Lviv Polytechnic: Lviv, 2013.
 5. Bratychak, М.М. Osnovy promyslovoi naftokhimii; Publishing House of Lviv Polytechnic: Lviv, 2008.
 6. Hetmanchuk, Yu.P.; Bratychak, М.М. Khimiia ta tekhnolohiia polimeriv; Beskyd Bit: Lviv, 2006.
 7. Bratychak, М.М.; Pyshyev, S.V.; Rudkevych, M.I. Khimiia ta tekhnolohiia pererobky vuhillia; Beskyd Bit: Lviv, 2006.
 8. Pyshyev, S.; Prysiazhnyi, Yu.; Sidun, Iu.; Shved, M.; Bor-beyiyong, G.I.; Korsh, D. Obtaining of Resins Based on Model Mixtures with Indene, Coumarone and Styrene and their Usage as Bitumen Modifiers. Petroleum & Coal 2020, 62, 341-346.
 9. Topilnytskyy, P.; Romanchuk, V.; Boichenko, S.; Golych, Y. Physico-Chemical Properties and Efficiency of Demulsifiers Based on Block Copolymers of Ethylene and Propylene Oxides. Chem. Chem. Technol. 2014, 8, 211–218. https://doi.org/10.23939/chcht08.02.211
 10. NIIR Board of Consultants & Engineers. Modern Technology of Synthetic Resins & Their Applications; Asia Pacific Business Press Inc., 2018.
 11. Bratychak, M.M.; Hunka, V.M. Khimia nafty i hasu; Publish-ing House of Lviv Polytechnic: Lviv, 2020.
 12. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=53602 (accessed 2006-10-01).
 13. Bratyczak, M.; Brozozowski, Z. Cwiczenia laboratoryjne z Chemii i technologii polimerow. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: Warszawa, 1997.
 14. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=27130 (accessed 1997-07-01).
 15. ISO 2554:1997 https://www.iso.org/standard/27071.html (accessed 1997-03-06).
 16. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=27125 (accessed 2001-07-01).
 17.  http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=78301 (accessed 2019-06-01).
 18. Bratychak, M.M.; Grynyshyn, О.B.; Prysiazhnyi, Y.V.; Pushak, A.P. Naftopolimerni smoly z funktsiinymy hrupamy. Syntez, vlastyvosti, zastosuvannia; Publishing House of Lviv Polytechnic: Lviv, 2016.
 19. Bratichak, M.M.; Gagin, M.B.; Bratichak, M.M.; Grinishin, O.B. Epoxy-Containing Peroxide Initiated Copolymerization of Hydrocarbon Pyrolysis C9 Fraction. Ukrainskii Khimicheskii Zhur-nal 2003, 69, 60-63.
 20. Bratychak, M.; Brostow, W.; Grynyshyn, O.; Shyshchak, O. Synthesis and Characterization of Petroleum Resins with Epoxy Groups. Mater. Res. Innov. 2003, 7, 167-171. https://doi.org/10.1007/s10019-003-0243-5
 21. Grynyshyn, O.B.; Almauri, S.; Bratychak, M.M. Olihomery z hidroksylnymy hrupamy na osnovi ridkykh produktiv pirolizu vuhlevodniv. Visnyk DU”LP” Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia 1997, 333, 157-160.
 22. Grynyshyn, O.B.; Bratychak, M.M.; Almauri, S. Naftopoli-merni smoly z hidroksylnymy hrupamy na osnovi ridkykh produktiv pirolizu dyzelnoho palyva. Naftova i gazova promyslovist 1999, 3, 59-60.
 23. Grynyshyn, O.; Skibitskiy, V.; Bratychak, M.; Waclawek, W. Obtaining of Petroleum Resins Using Pyrolysis By-Products. 4. Resins with Carboxy Groups. Ecol. Chem. Eng. S 2004, 11, 41-51.
 24. Bratychak, M.; Astakhova, O.; Shyshchak, O.; Namiesnik, J.; Ripak, O.; Pyshyev, S. Obtaining of Coumarone-Indene Resins Based on Light Fraction of Coal Tar 1. Coumarone-Indene Resins with Carboxy Groups. Chem. Chem. Technol. 2017, 11, 509-516. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.509
 25. Astakhova, O.; Shved, M.; Zubal, O.; Shyshchak, O.; Pry-siazhnyi, Y.; Bruździak, P.; Bratychak, M. Obtaining of Couma-rone-Indene Resins Based on Light Fraction of Coal Tar. 4. Bitu-men-Polymer Blends with Participation of Coumarone-Indene Resins with Epoxy Groups. Chem. Chem. Technol. 2019, 13, 112-120. https://doi.org/10.23939/chcht13.01.112
 26. Bratychak, M.; Astakhova, O.; Prysiazhnyi, Y.; Shved, M.; Shyshchak, O.; Namiesnik, J.; Plonska-Brzezinska, M. Obtaining of Coumarone-Indene Resins Based on Light Fraction of Coal Tar 3. Coumarone-Indene Resins with Methacrylic Fragments. Chem. Chem. Technol. 2018, 12, 379-385. https://doi.org/10.23939/chcht12.03.379