Гібридні мінерал-полімерні композитні матеріали на основі поліаніліну та кремнезем-глауконіту

Authors: 

Mykhaylo Yatsyshyn, Oleksandr Reshetnyak, Nataliya Dumanchuk, Yuriy Kulyk, Nataliya Fartushok and Yuriy Stadnyk

Мінерал-полімерні композити поліанілінкремнезем-глауконіт одержано in situ одностадійною полімеризацією аніліну в присутності мікродисперсних частинок природного мінералу кремнезем-глауконіт. Досліджено фізико-хімічні властивості (фазовий склад, термічну стійкість, електропровідність та намагнічуваність) отриманих зразків композиту різного складу. Встановлено, що полімерний компонент композиту визначає електричну провідність зразків синтезованого композиту, тоді як мінеральні частинки зумовлюють його магнітні властивості та вищу термічну стабільність порівняно з поліаніліном. Окрім того виявлено, що участь поверхні мікрочастинок глауконіт-кремнезему у процесі полімеризації аніліну призводить до суттєво зростання структурованості полімеру в композиті.

[1] Vitoratos E., Sakkopoulos S., Dalas E. et al.: Curr. Appl. Phys., 2007, 7, 578.
[2] Sudha J. and Reena V.: Macromol. Symp., 2007, 254, 274.
[3] Binitha N. and Sugunan S.: J. Appl. Polym. Sci., 2008, 107, 3367.
[4] Li X., Li X., Dai N. and Wang G.: Appl. Surf. Sci., 2009, 255, 8276.
[5] Hsieh T.-H., Ho K.-S., Bi X. et al.: Eur. Polym. J., 2009, 45, 613.
[6] Duran N., Karakisla M., Aksu L. and Sacak M.: Mater. Chem. Phys., 2009, 118, 93.
[7] Yatsyshyn М., Grynda Yu., Kunko А. et al.: Pat. Ukr. 62888, Publ. Sept. 26, 2011.
[8] Yatsyshyn М., Grynda Yu., Kun’ko А. and Dumanchuk N.: Visnyk Lviv Univ., Ser. Chem., 2011, 52, 268.
[9] Koval’chuk E., Yatsyshyn М. and Dumanchuk N.: Praci Nauk. Tov. Shevchenka, Khemia, Biokhemia. 2008, 21, 108.
[10] Wan M.: Conducting Polymers with Micro or Nanometer Structure. Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2010.