Процес рецензування статті

Усі подані статті проходять відкрите рецензування (open peer review). Процес рецензування складається з таких етапів:

1. Подання статті: Автор-кореспондент (контактна особа зі складу співавторів) надсилає статтю у журнал електронною поштою.

2. Оцінка статті редакцією: відповідальний секретар перевіряє статтю на відповідність формальним вимогам до статті (форматування, оформлення цитувань, список літератури, структуру статті тощо, згідно вимог до оформлення статей). Науковий рівень статті на цьому етапі не оцінюється. Крім цього стаття перевіряється на плагіат. Якщо виявлено плагіат, то стаття одразу відхиляється і не подається на рецензування.

3. Оцінка головним редактором: Головний редактор оцінює статтю, щоб вона відповідала науковому профілю журналу, була оригінальною, цікавою та методологічно довершеною. Якщо це відсутнє у статті, то вона може бути відхилена без подальшого рецензування.

4. Запрошення рецензентів: Головний редактор надсилає листи-запрошення науковцям, які є експертами згідно тематики статті. Кожна стаття повинна пройти рецензування щонайменше двома незалежними рецензентами з різних організацій.

5. Відповідь рецензентів: Потенційні рецензенти ознайомлюються зі змістом статті, здійснюють власну оцінку на предмет відповідності своєму науковому профілю, відсутності конфлікту інтересів та доступності. Вони можуть прийняти або відхилити запрошення бути рецензентами. Також вони можуть рекомендувати інших рецензентів.

6. Виконання рецензування: рецензент перечитує статтю для формування початкового враження від роботи. Якщо на цьому етапі виявлені основні проблеми, рецензент може відхилити статтю та надати пояснення причин відмови у рецензії. В іншому випадку стаття буде прочитана більш ретельно (можливо, декілька разів), щоб виконати детальне якісне рецензування. Рецензенти надсилають свої рецензії у журнал з рекомендацією прийняти або відхилити статтю. Також рецензенти можуть рекомендувати виправити статтю, врахувавши їхні зауваження, після яких стаття може бути рекомендована до друку. Рецензування може тривати від 3-х до 6-ти місяців.

7. Розгляд рецензій: Головний редактор розглядає усі надіслані рецензії, щоб прийняти остаточне рішення. Якщо рецензії дуже відрізняються одна від одної, то головний редактор надсилає статтю до третього рецензента.

8. Повідомлення рішення: Головний редактор надсилає автору рішення електронною поштою разом з відповідними коментарями рецензентів. Якщо стаття прийнята, то вона залишається у головного редактора для включення її до журналу. Якщо ж стаття відхилена, або потребує доопрацювання, то головний редактор повідомляє про це автора з обґрунтованими висновками рецензентів та їхніми коментарями щодо покращення якості статті. Якщо стаття була надіслана автору на доопрацювання, то після цього стаття надсилається ще раз до рецензента для оцінки виправленої статті. Якщо ж зауваження були незначними, то їхнє врахування може оцінити головний редактор.