Публікаційна етика та запобігання недоброчесності

Редакція журналу «Енергетика та системи керування», видавцем якого є Національний університет «Львівська політехніка», при відборі та публікуванні статей керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE).

Редакція журналу представляє нижче етичні норми, якими повинні керуватися особи, що беруть участь у процесі публікування (редактори, рецензенти та автори).

 

Обов’язки редакторів

 1. Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікування, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).
 2. Не допускається до публікування інформація, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
 3. Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на коректування та доопрацювання.
 4. Відхилені статті повторно не рецензуються.
 5. Рішення редактора щодо прийняття статті до публікації базується на таких характеристиках статті, як важливість результатів, оригінальність, якість викладу матеріалу та відповідність профілю журналу. Рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу. При прийнятті таких рішень редактор може консультуватися із членами редакційної колегії або рецензентами.
 6. Редактор і члени редакції не повинні передавати іншим особам ніяку інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується у друкованому та електронному випуску журналу.
 7. Забороняється видання та/або поширення матеріалів журналу третіми особами або організаціями на паперових і електронних носіях. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідно робити посилання на першоджерело.
 8. Відповідальність і права редактора журналу відносно рукопису, автором якого є сам редактор, мають бути делеговані іншій кваліфікованій особі зі складу редколегії.
 9. Неопубліковані матеріали, представлені у надісланому рукописі, не будуть використовуватися у власних дослідженнях редактора або членів редакційної колегії без письмової згоди автора. Редактор врегульовує питання щодо конфлікту інтересів авторів, рецензентів та членів редакційної колегії.
 10. При наявності будь-яких конфліктів інтересів (фінансових, академічних, особистих) всі учасники процесу рецензування повинні повідомити про це редколегії. Всі спірні питання розглядаються на засіданні редколегії.
 11. Редактор з готовністю розглядає переконливу критику статей, опублікованих у журналі.
 12. Редактор публікує виправлення, роз'яснення, відкликання та вибачення за потреби.
 13. Прийняті до опублікування статті розміщуються у відкритому доступі на сайті журналу. Авторські права зберігаються за авторами.
 14. Для редактора мають важливе значення думки авторів, читачів, рецензентів та членів редакційної колегії стосовно способів вдосконалення журналу.

 

Обов’язки рецензентів

 1. Для забезпечення об’єктивності оцінювання кожен рукопис проходить рецензування щонайменше двома рецензентами, які є експертами у відповідній галузі.
 2. Оскільки рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікування, кожен учений зобов’язаний виконувати певну долю робіт з рецензування.
 3. Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.
 4. Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 5. Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов’язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.
 6. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 7. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що викладений у рукописі висновок, результат або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 8. Рецензент повинен відзначати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених.
 9. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.
 10. Рецензент повинен своєчасно надати відгук.
 11. Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.

 

Обов’язки авторів

 1. Автори повинні гарантувати, що вони написали оригінальні статті, і якщо автори використовували результати або слова інших авторів, то це було належним чином оформлено у вигляді посилань або цитат у лапках. Редакція проводить перевірку статей на плагіат.
 2. Подання тієї самої статті у більш ніж один журнал розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.
 3. Авторами статті можуть бути лише особи, які зробили внесок в отримання результатів, представлених у статті. Автор, який здійснює листування із редакцією, має гарантувати, що всі співавтори ознайомилися та затвердили кінцеву версію статті, а також погодилися на її публікацію.
 4. Автори зобов’язані приймати участь у процесі рецензування.
 5. Дані в статті повинні бути представлені без помилок. Стаття має бути структурованою, містити достатньо посилань і оформленою згідно вимог. Фінансову підтримку для отримання результатів дослідження необхідно вказати у розділі статті «подяка».
 6. Недобросовісні або завідомо неточні твердження у статті являють собою неетичну поведінку і є неприйнятними.
 7. Автори повинні розкривати будь-які конфлікти інтересів та публікувати виправлення у випадку, якщо конфлікт інтересів було виявлено після публікації.
 8. Автори зобов’язані допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії. Автори, в разі незгоди із зауваженнями рецензента, подають в редакцію свою обґрунтовану відповідь на зауваження рецензента.
 9. Авторам надається можливість відповісти на критику статей.
 10. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікування. Редакція журналу не несе відповідальності за можливі збитки, нанесені авторам чи третім особам, які були викликані публікацією статті. Редакція має право вилучити статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікування статті були порушені чиїсь права або загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора.
 11. Автор не має права передруковувати статтю в інших виданнях без згоди редакції журналу. Якщо хтось запозичує матеріали зі статті, то повинен зробити посилання на цю статтю.
 12. Обсяг журналу обмежений, тому автори зобов’язані використовувати його розумно і економно.

 

Авторське право та ліцензування

Автори зберігають авторські права на свої рукописи та надають журналу право першої публікації. Усі опубліковані статті розповсюджуються на умовах ліцензії Creative Commons Non-Commercial Attribution (CC BY-NC 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження, відтворення на будь-якому носії та розміщення на сторонніх сховищах за умови належного цитування оригінальної роботи.

Автор-кореспондент відповідає за забезпечення будь-яких дозволів, необхідних для повторного використання захищених авторським правом матеріалів, включених до рукопису.